Bijgewerkt: 3 december 2023

Floor Gordon lijsttrekker
D66-Amstelveen in 2022 - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Floor Gordon lijsttrekkerD66-Amstelveen in 2022
(Bron D66-Amstelveen - 2021)

Floor Gordon is de lijsttrekker van D66-Amstelveen in maart 2022

Bron: D66-Amstelveen - 25-06-2021

De D66-leden in Amstelveen hebben Floor Gordon gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Dat heeft de partij vrijdag 25 juni 2021 bekend gemaakt. Floor Gordon is sinds 2018 wethouder van onder andere Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Groen en Economische Zaken. Daarvoor was zij al 4 jaar gemeenteraadslid. Floor Gordon: 'Het is een grote eer om lijsttrekker te mogen zijn van de meest progressieve partij van Amstelveen. Ik wil de leden van D66 in Amstelveen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.' In een brief aan de Amstelveense inwoners, gepubliceerd op de website van D66 Amstelveen (hier te lezen pdf 2 pagina’s), beschrijft Floor Gordon voor welke zaken zij zich de komende jaren in ieder geval wil inzetten: 'Kansen voor iedereen in Amstelveen om mee te doen via goed onderwijs of een baan. Ik wil dat wij investeren in onze groene leefomgeving, de leefbaarheid van wijken vergroten en Amstelveen verduurzamen. Als democratische partij vind ik het tevens onze plicht om voortvarend te werken aan het (herstel van) vertrouwen van burgers in de overheid: meer ruimte laten voor vroegtijdige inbreng van inwoners, oprecht luisteren naar zorgen, transparant zijn over onze belangenafweging en ons daadkrachtig en betrouwbaar tonen in de uitvoering.'

Shivan Bhoendie, voorzitter van D66-Amstelveen:
'Floor Gordon vertegenwoordigt hetgeen waar D66 in Amstelveen voor staat en zij weet onze waarden te realiseren in beleid. De grote steun binnen de partij voor de lijsttrekker is een bevestiging van de koers en het succes van de partij van de afgelopen jaren. Wij zullen tijdens de campagne ons best doen om te zorgen dat wat wij hebben bereikt ook zichtbaar is voor de kiezer. Ik zie de verkiezing dan ook met vertrouwen tegemoet.'


Kandidatenlijst D66 Amstelveen
Vanaf 1 juli 2021 start de kandidaatstelling voor de overige posities op de D66-lijst voor de gemeenteraad. Een lijstadviescommissie, waar de lijsttrekker en voorzitter naast anderen deel van uitmaken, legt een lijstadvies aan de leden voor. De leden van D66 Amstelveen bepalen uiteindelijk de volgorde van de kandidatenlijst. De uitslag wordt eind oktober bekend gemaakt. 'Ik kijk er naar uit om met een divers, inspirerend en daadkrachtig team aan de toekomst van Amstelveen te blijven werken' - aldus Gordon.
Beste Amstelveners,
Vol ambitie en vanuit mijn hart heb ik mij gekandideerd als lijsttrekker voor D66-Amstelveen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.Het is een grote eer lijsttrekker te mogen zijn van de meest progressieve partij van Amstelveen. Ik wil de leden van D66 Amstelveen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Na mijn jeugd in Badhoevedorp en mijn tijd als student en jonge professional in Amsterdam, ben ik 12 jaar geleden in Amstelveenkomen wonen. Onze kinderen gaan hier naar school. Ze spelen, sporten en hebben muziekles. Dagelijks geniet ik van onze groene omgeving, deparken en polders. Ik voel me betrokken bij onze stad en onze inwoners. Ik heb een visie op de toekomst.

Graag maak ik Amstelveen nog mooier en sterker, voor ons en onze kinderen. Individuele vrijheid, rechtvaardigheidentolerantie zijn voor mij belangrijke waarden. Vanuit deze persoonlijke waarden heb ik mij met optimisme en passie de afgelopen jaren ingezet voor Amstelveen. Eerst vier jaar als gemeenteraadslid en vanaf 2018 als wethouder van duurzaamheid, ruimtelijke ordening, economische zaken, leefomgeving, groen en diversiteit.

D66 Amstelveen heeft deze college periode als één team, sterk door verscheidenheid, veel resultaten geboekt en in goede samenwerking met andere partijen. Om de kansen voor middeninkomens te vergroten in de krappe woningmarkt, hebben we de bouw van veel betaalbare woningen in gang gezet. We hebben geïnvesteerd in goede schoolgebouwen. We hebben een ambitieus duurzaamheidsplan vastgesteld. We hebben grote stappen gezet op het vlak van energiebesparing, schone energie, hergebruik van grondstoffen en het aanpassen van onze omgeving aan het veranderende klimaat. In de Corona pandemie hebben we daadkrachtig en creatief lokale noodsteun geboden aan onze getroffen instellingen, ondernemers en inwoners. En er is veel meer om trots op te zijn.

Amstelveen staat niet stil en de wereld om ons heen verandert ook steeds sneller. De  komende jaren zullen zich steeds nieuwe uitdagingen en kansenpresenteren. Als lijsttrekker wil ik mij in ieder geval inzetten voor een aantal zaken die mij aan het hart gaan: Kansen voor iedereen om mee te doen in het maatschappelijke en economische proces. Daar worden we allemaal beter van! Eerlijke kansen beginnen bij onze jeugd. Graag zie ik dat ieder Amstelveens kind in vrijheid mee kan doen en een gezond leven kan leiden.

Zijn of haarunieke talenten ontplooien, ongeacht de omstandigheden, waarin het kind opgroeit. Goed onderwijs en toegang tot cultuur en sport zijn daarvoor het fundament. Als je mee kunt doen en in je eigen levensonderhoud kunt voorzien vanuit een baan, dan ben je echt vrij. Scholing en ontwikkeling zorgen ervoor dat mensen ook in veranderende omstandigheden mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt. Voor inwoners die zichzelf niet kunnen redden of die tijdelijk extrahulp nodig hebben, verzorgen we een vangnet.
Een groene leefomgeving zorgt voor meer levensgeluk. De kwaliteit van onze leefomgeving draagt bij aan onze gezondheid en ons welbevinden. Amstelveen moet veilig zijnén voelen. Onze polders, parken en bomen moeten wij koesteren. Wij kunnen actiever inzetten op het vergroten van biodiversiteit. Binnenstedelijk ontwikkelen maakt het belangrijk om te investeren in méér en kwalitatief groen, in voorzieningen, ontmoetingsplekken en bankjes. Energiebesparing en opwek van schone energie blijft een prioriteit. De Amstelveense speeltuinen en parken zouden ons nog meer kunnen uitnodigen tot beweging en ontmoeting. Zij moetentoegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking.

In Amstelveen moet iedereen kunnen wonen, werken en recreëren. De vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers staat steeds meer onder druk. Ook in Amstelveen. Die relatie is cruciaal voor het goed functioneren van onze lokale democratie. Als democratische partij vind ik dat wij het voortouw moeten nemen in het voortvarend werken aan vertrouwen. Dat betekent dat wij vanuit de politiek en gemeentelijke organisatie meer vertrouwen moeten stellen in de vindingrijkheid, creativiteit en het ondernemerschap van mensen in de stad.

We kunnen bij het maken van beleid en plannenmeer ruimte laten voor de inbreng van onze inwoners en ondernemers. De mens meer centraal stellen en oprecht luisteren naar zorgen. We kunnen niet altijd iedereen tevreden stellen, maar wel altijd een eerlijk en duidelijk verhaal vertellen, transparant zijn over onze belangenafweging en ons betrouwbaar tonen door te doen wat we zeggen. Alleen daarmee komt vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om de komende maanden met elkaar een mooi progressief verkiezingsprogramma en een divers en daadkrachtig team voor 2022 neer te zetten. Heb jij ook ideeën over de toekomst van Amstelveen? Wil jij meedoen met D66? Kom langs of word direct lid!

Tot snel! Hartelijke groeten,

Foto Amstelveen

Floor Gordon

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen