Bijgewerkt: 2 februari 2023

Pieter Beelaerts van Blokland
overleden - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Pieter Beelaerts van Bloklandoverleden
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2021)

Jhr. drs. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland in augustus 1974

Bron: Amstelveenweb/Wikipedia - 25-09-2021

Jhr. drs. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland (Heerjansdam, 8 december 1932 - Utrecht, 22 september 2021) was een Nederlands politicus en commissaris van de Koningin in Utrecht.

Beelaerts van Blokland is een telg uit het Dordtse regentengeslacht Beelaerts van Blokland. Hij was een zoon van burgemeester jhr. Vincent Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland (1889-1970) en jkvr. Françoise Anna Maria Emelia Andréa Beelaerts van Blokland (1901-1985). Hij trouwde in 1961 met Ulrica Catharina barones Bentinck (1935-2018), met wie hij drie kinderen kreeg.

Op 1 juni 1971 werd Pieter Beelaerts van Blokland aangesteld als burgemeester van Amstelveen. Tijdens zijn burgemeesterschap was hij lid van diverse commissies en raden zoals: Lid van het bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid van de vaste commissie voor volkshuisvesting van de V.N.G., lid van de redactieraad "De Nederlandse Gemeente", Vice-president van de Nederlandse delegatie Raad van Europa van gemeenten en regio's, Voorzitter N.I.R.O.V. (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), Lid van de commissie Environment and Town Planning en nog wel 15 andere commissies en raden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Op dinsdagavond 31 mei 2011 organiseerde het CDA-Amstelveen een lezing in de Paaskerk te Amstelveen
die werd gegeven door Jhr. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland


Op 19 december 1977 stopte Beelaerts van Blokland als burgemeester van Amstelveen. Vanaf die datum werd hij als deskundige op het gebied van de ruimtelijke ordening minister in het eerste kabinet-Van Agt I. Tijdens zijn ministerschap werd de Verstedelijkingsnota behandeld die de aanzet gaf tot ontwikkeling van groeikernen als Alphen aan den Rijn, Lelystad en Hoorn. Hij kreeg vanwege zijn bouwbeleid veel kritiek te verduren van politieke tegenstanders zoals Marcel van Dam en Hans Kombrink. Na zijn ministerschap werd Beelaerts van Blokland burgemeester in Apeldoorn en Commissaris der Koningin in Utrecht. Sinds 20 september 2014 was hij voorzitter van de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen die het algemeen belang van het kasteel De Kelder in Doetinchem doet voorstaan.

In memoriam oud-burgemeester Pieter Beelaerts van Blokland
Bedroefd heeft het gemeentebestuur van Amstelveen kennisgenomen van het overlijden van oud-burgemeester jhr. dr. Pieter A.C. Beelaerts van Blokland. Beelaerts van Blokland (CHU, later CDA) was burgemeester van Amstelveen van 1971 tot 1977. In 1977 verliet hij Amstelveen om minister van Volkshuisvesting te worden. Amstelveen leerde Pieter Beelaerts van Blokland kennen als een betrokken, markante en kundige burgemeester. Hij stond bekend om zijn welbespraaktheid, allure en humor en was zeer geliefd onder Amstelveners. Bij zijn vertrek uit Amstelveen ontving hij de gouden erepenning als blijk van waardering. Beelaerts van Blokland is 89 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en andere familie en dierbaren. Namens het gemeentebestuur van Amstelveen, Tjapko Poppens, burgemeester, Bert Winthorst, gemeentesecretaris, Debby de Heus, griffier

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen