Bijgewerkt: 2 februari 2023

Herbert Raat 2022
Kandidaat Lijsttrekker VVD - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Herbert Raat 2022  Kandidaat Lijsttrekker VVD
(Foto VVD-Amstelveen - 2021)

Claudio Mancinelli voorzitter van VVD-Amstelveen en wethouder Herbert Raat in De Bajes, waar de heer Mancinelli een kantoor heeft van zijn bedrijf Market Discovery

Bron: VVD-Amstelveen - 05-10-2021

Het bestuur van de VVD-Amstelveen heeft Herbert Raat voorgedragen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De leden van de VVD zullen hier tijdens de Algemene Leden Vergadering op 1 november 2021 een beslissing over nemen. Tegelijkertijd kunnen de leden stemmen over de lijst met kandidaten op alfabetische volgorde (groslijst), over de lijstduwers en over het concept Verkiezingsprogramma. Op 23 november zal tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van dit jaar een definitieve kieslijst worden gepresenteerd waarmee de VVD-Amstelveen de verkiezingen in gaat.
Bestuursvoorzitter Claudio Mancinelli: 'Er is door het kandidaat stellend bestuur bijzonder veel werk gemaakt van de werving en selectie van bestaande en nieuwe kandidaten voor de kieslijst. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost de afgelopen 12 maanden, maar het resultaat mag er dan ook zijn. We zijn trots op de kwaliteit en diversiteit in de selectie. Met Herbert Raat hebben we gekozen voor een nog altijd fitte sterspeler in ons team die de aanvoerdersband waardig is. Hij mag wat het bestuur betreft de verkiezingswedstrijd gaan spelen met deze geweldige selectie aan nieuwe kandidaten en doorgewinterde fractieleden. Alle kandidaten op de groslijst zullen zich op 1 november persoonlijk presenteren aan de leden. Dat wordt weer een mooie happening want het blijft bij de VVD-Amstelveen altijd één team met één missie: Voor Amstelveen!'

Aankomend weekend is het concept Verkiezingsprogramma voor de leden beschikbaar. Hieraan is de afgelopen maanden geschreven door zowel het bestuur, de fractie als taskforce leden van de VVD-Amstelveen. De komende weken kunnen alle leden van de VVD-Amstelveen nog amendementen indienen op dit Verkiezingsprogramma. Na 1 november zal het programma met trots aan Amstelveen worden gepresenteerd.

De reactie van Herbert Raat: 'Vandaag heeft de voorzitter van de VVD-Amstelveen, Claudio Mancinelli, bekendgemaakt dat het bestuur mij voordraagt bij de leden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik vind het een geweldige eer en dank hen zeer voor het vertrouwen.

Uitdagingen
Toen ik in 2010 begon als wethouder verkeerde de wereld in een kredietcrisis. Het was een lastige periode waarin ook Amstelveen grote financiële problemen kende. We kregen te maken met bezuinigingen vanuit het Rijk, we leken miljoenen euro’s te zijn verloren door het omvallen van de IJslandse Landsbanki en er lag een claim van 100 miljoen euro voor de A9. Ik kan me het controllersrapport nog herinneren waarin onder het kopje 'risico’s' overal een hoofdletter H stond, die staat voor 'hoog', (lees HIER). Ik ben blij dat we met de toenmalige coalitie hebben besloten deze problemen bij de wortel aan te pakken. Amstelveen staat er nu financieel goed voor en dat is te danken aan alle partijen in de gemeenteraad die daaraan meegewerkt hebben. Zo kunnen we onze doelstellingen ook daadwerkelijk waarmaken, iets dat niet mogelijk is met een lege portemonnee.

Verder kijken
De gemeente Amstelveen heeft de afgelopen tijd een ontwikkeling doorgemaakt. Waar vroeger de voornaamste focus lag op (woning)bouw, hebben we nu de ruimte om verder te kijken. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om goede voorzieningen dichtbij huis te hebben. Dan heb ik het niet alleen over praktische voorzieningen zoals supermarkten en afvalbakken, maar ook over voorzieningen voor sport, cultuur en onderwijs. De druk om huizen te bouwen is ontzettend groot, maar we moeten ervoor waken dat we de ziel van Amstelveen in de uitverkoop doen.

Kwaliteit van leven
Belangrijk is dat de kwaliteit van leven op niveau blijft en verbetert. De afgelopen jaren is het voorzieningenaanbod al enorm toegenomen. Neem de ontwikkelingen in het Oude Dorp. Het is uitgegroeid tot een levendige dorpskern met de Annakerk als culturele hotspot. Voorheen gingen veel Amstelveners naar Amsterdam voor vertier, we werken er hard aan om ervoor te zorgen dat dit niet meer hoeft. Het behouden, verbeteren en de ruimte bieden aan nieuwe initiatieven staat bij mij hoog op de agenda.

Continuïteit
In ons familiebedrijf waar ik vroeger werkte, heb ik ingezien hoe belangrijk continuïteit en langetermijndenken is. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor vandaag de dag, maar ook voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen. Ik zie dat voor Amstelveen op dezelfde manier. Het is in Amstelveen een probleem dat bestuurders te kort zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn er twintig wethouders geweest, waarvan er achttien (90 procent) niet langer dan 4 jaar zijn gebleven. Daarnaast heb ik in de 12 jaar dat ik wethouder ben vijf burgemeesters meegemaakt. Het risico hiervan is dat de waan van de dag leidend wordt en de lange termijn uit het oog verloren wordt.

Bestuurlijke bubbel
Van Ahmed Aboutaleb, huidig burgemeester van Rotterdam, (lees HIER), heb ik geleerd dat je als bestuurder niet in een ”bestuurlijke bubbel” moet gaan zitten. Contact met inwoners en ondernemers is erg belangrijk om te zien wat het effect van beleid is op de samenleving. Daarom breng ik veel van mijn tijd buiten het gemeentehuis door. Als ergens iets aan de hand is, ga ik erheen om te kijken wat er echt aan de hand is.

Toekomst
Voor mij is het wethouderschap een ambt, waarmee ik iets kan betekenen voor de gemeenschap. Ik ben dankbaar dat zoveel Amstelveners de VVD en mij de afgelopen jaren zoveel vertrouwen hebben gegeven en ik hoop dat dit de aankomende verkiezingen ook zo zal zijn. Mocht ik iets voor u kunnen betekenen, schroom niet om een mailtje te sturen naar h.raat@amstelveen.nl'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen