Bijgewerkt: 4 december 2023

Certificaat Voedselveiligheid - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Certificaat Voedselveiligheid
(Foto Voedselbank Amstelveen - 2021)

De medewerkers van de Voedselbank Amstelveen in oktober 2021

Bron: Willem Loonen - voorzitter - 01-11-2021

Mooie score voor voedselveiligheid
De Voedselbank Amstelveen is op 6 oktober 2021 geïnspecteerd en behaalde voor het certificaat 95 punten. Wij voldoen daarmee aan Waarborging Voedselveiligheid Nederlandse Voedselbanken. Het is een bewijs voor onze correcte manier van werken op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Veel dank aan al onze geweldige vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Voedselveiligheid vinden wij als Voedselbank Amstelveen van het grootste belang. Onze cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel-veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen, waaraan zij moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Wij werken met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel-veilig gewerkt wordt.

Inspecteurs van de Houwers Groep inspecteren jaarlijks de voedselbanken. En voedselbanken die voldoende scoren komen in aanmerking voor een HACCP-certificaat (Hazard Analysis and Critical Points). Er moet aan veel eisen worden voldaan. En wanneer de voedselbank op meer dan 80 van de 100 haalbare onderdelen voldoende scoort, komt de Voedselbank in aanmerking voor het certificaat.

Nep collectanten
De Voedselbank Amstelveen waarschuwt voor nep-collectanten die geld voor de organisatie zeggen in te zamelen. Afgelopen week ontvingen wij signalen dat nep-collectanten actief zijn in Amstelveen. De Voedselbank collecteert namelijk nooit en als iemand zich voordoet als collectant van de Voedselbank kunt u ervan uitgaan dat het niet klopt. Wij raden u aan geen geld aan deze valse collectanten te geven en melding te doen bij de politie.

Particulieren en organisaties kunnen wel donaties bij de Voedselbank doen en doen dat gelukkig ook. Wij houden ook regelmatig inzamelacties. Zo houden wij op 11 december 2021 bij een paar filialen van Albert Heijn een inzamelactie.

Vraag altijd naar legitimatiebewijs of collectevergunning
Collectanten van Erkende Goede Doelen gaan nooit op pad zonder legitimatiebewijs en moeten kunnen laten zien ze verbonden zijn aan de organisatie. In Amstelveen moeten organisaties een collectevergunning hebben. U kunt naar deze vergunning vragen. Als die niet is afgegeven (om wat voor reden dan ook), moet u het niet vertrouwen. Landelijke collectes worden altijd duidelijk van tevoren aangekondigd. U kunt dat nagaan in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen