Bijgewerkt: 2 februari 2023

Nieuwe Lokale Partij
'Goed Voor Amstelveen' - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Nieuwe Lokale Partij'Goed Voor Amstelveen'
(Bron Jacqueline Höcker - 2021)

Vlnr.: Diana Julio burgerlid, Jacqueline Höcker fractievoorzitter, Gijsbert Goes bestuursvoorzitter en Will Koning burgerlid van Goed voor Amstelveen

Bron: Jacqueline HHöckercker - 08-11-2021

Lijst Höcker zal met de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 doorgaan als nieuwe lokale partij 'Goed voor Amstelveen'. Met nieuwe fractieleden, fractieondersteuner en bestuur zal Goed voor Amstelveen met een nieuw partijconcept deelnemen aan de verkiezingen in maart 2022.

Het bestuur meldt hierbij dat er nog gesprekken met potentiële kandidaten gevoerd worden. Goed voor Amstelveen heeft als kernwaarden: bestaanszekerheid, wonen, klimaat, zorg en welzijn, duurzaamheid, dierenwelzijn.

'Veel mensen ervaren nu onzekerheid over klimaat, werk, wonen en gezondheid. De ouderenzorg heeft een 'alle hens aan dek' mentaliteit nodig. Ouderen die alleen wonen en verstoken zijn van goede zorg tot verwaarlozing aan toe, hebben de politieke volksvertegenwoordigers hard nodig. Er zijn veel gezinnen en jong volwassenen die een woning zoeken. Betaalbare eengezinswoningen zijn zeer schaars of zijn er helemaal niet. Daar zijn alternatieve bouwmogelijkheden voor. Er moet goed geanticipeerd worden op klimaatverandering. We lopen een grote kans op extreem wateroverlast. Daar is goede waterberging voor nodig.'

Volgens Goed voor Amstelveen moet vertrouwen in de politiek hersteld worden. Goed voor Amstelveen vindt betrouwbaarheid, empathie en daadkracht een ‘must’. De partij zoekt inwoners op, gaat de wijken in en bezoekt instellingen en ondernemers. En wil er voor iedereen zijn.

De partij nodigt geïnteresseerden uit voor een gesprek als men politiek actief wil zijn, lid wil worden of wil deelnemen aan een klankbordgroep. Binnenkort zullen informatiedagen worden georganiseerd. Meer valt er te lezen op www.goedvooramstelveen.nl

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen