Bijgewerkt: 8 december 2023

Vernieuwingsslag bij
poppodium P60 - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> P60

Vernieuwingsslag bij poppodium P60
(Foto Anko Stoffels - 2020)

Gerard Lohuis directeur van P60 geeft uitleg over zijn streamingdienst aan wethouder Herbert Raat op 13 mei 2020. De gemeente Amstelveen stelde hiervoor 47.400 euro beschikbaar uit het ondersteuningsfonds corona

Bron: Gemeente Amstelveen - 15-12-2021

De nieuwe weg die poppodium P60 in overleg met de gemeente Amstelveen in 2018 is ingeslagen, heeft positief uitgepakt. Het poppodium heeft een grotere aantrekkingskracht op Amstelveners gekregen en de financiële huishouding lijkt op orde gebracht. Deze koerswijziging past binnen het Amstelveense cultuurbeleid. Dit en meer blijkt uit de Effectenrapportage P60 (pdf 8 pagina’s) die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Als gevolg van een negatief exploitatieresultaat bij P60 in 2017, is er dat jaar een negatief eigen vermogen van ruim € 52.000 ontstaan. Dit was de aanleiding voor de gemeente om met P60 in gesprek te gaan over de ontwikkeling van een vernieuwingsplan dat moest leiden tot een aanbod dat meer aansluit bij de vraag van de Amstelveners en op het financieel gezond maken en houden van P60. Dit plan is in 2018 door P60-directeur Gerard Lohuis gepresenteerd en sindsdien gefaseerd uitgevoerd.
'Het rapport laat zien dat het poppodium de vernieuwingsslag serieus heeft opgepakt en daar zijn we erg blij mee. P60 heeft meer draagvlak onder de bevolking gekregen en richt zich meer op kwaliteit dan kwantiteit. Het gebouw wordt nu beter gebruikt, zo kunnen bijvoorbeeld overdag ook ouderen hier terecht. Daarnaast is de uitstraling vanaf het Stadsplein flink verbeterd. De coronacrisis heeft de opgaande lijn doorbroken, maar we kijken positief naar de toekomst. Ondanks dat nog niet alle doelstellingen zijn bereikt, lijkt de juiste koers te zijn ingezet en kunnen we spreken van een stabiele instelling' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Resultaten vernieuwing
Uit de Effectenrapportage blijkt dat de directie het vernieuwingsplan nauwgezet heeft opgevolgd, daarnaast heeft zij zelf initiatief getoond en de koers verlegd naar een laagdrempelige organisatie die zich steeds meer richt op de lokale omgeving zowel qua uitstraling als qua programmering. Mede hierdoor heeft men de gemiddelde bezettingsgraad kunnen verhogen, de programmering afgestemd op de behoefte van het Amstelveens publiek, de exploitatie op orde gebracht en een solide weerstandsvermogen opgebouwd.

Financiën.
Het poppodium lijkt de financiële huishouding op orde te hebben gebracht. Hoewel het lastig is vast te stellen of de ingezette koers op de lange termijn financieel bestendig is, laten de eerste resultaten uit 2018 en 2019 een positieve trend zien. Het in 2020 opgebouwde vermogen maakt de instelling daarbij robuuster.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen