Bijgewerkt: 2 februari 2023

Kieslijst AVA vastgesteld - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Kieslijst AVA vastgesteld
(Bron AVA - 2021)

Michel Becker, Gonnie van Rietschoten, Peter Grifhorst, Kavita Laldjising en Ben Westendorp

Bron: Actief voor Amstelveen - 13-12-2021

TOP 10 TEAM AVA
Op de ledenvergadering van Actief voor Amstelveen woensdag 8 december 2021 hebben de leden unaniem de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Alie kandidaten overleggen volgens de statuten van AVA een VOG verklaring. Voorzitter en oprichter van AVA Tim Lechner, feliciteerde namens bestuur en leden alle kandidaten en heeft mede door de aanwezige expertise en diversiteit op de lijst, alle vertrouwen in een succesvolle campagne met zetelwinst tot gevolg.

Michel Becker, ondernemer
Michel Becker is mede oprichter en huidig fractievoorzitter van AVA, 40 jaar ondernemer, meer dan 30 jaar bestuurlijke actief bij o.a. Koninklijke Horeca Nederland, Economisch platform KvK NH, Sporting Martinus en de lokale politiek. Met zijn tomeloze inzet, dossierkennis en energie, het voorbeeld dat je in de lokale politiek echt van betekenis kunt zijn om doelstellingen te verwezenlijken.

Gonnie van Rietschoten, ondernemer MKB.
Momenteel burgerlid van AVA in de commissie Ruimte-Wonen & Natuur. Als eigenaar van een rijwielzaak, pakt zij ook haar verantwoordelijkheid als bestuurslid bij de V.A.D. Vereniging Amstelveense Detaillisten. Onderscheid zich door haar inzet en betrokkenheid bij de verschillende dossiers, vooral op het gebied van betaalbaar wonen voor ouderen en jongeren in Amstelveen.

Peter Grifhorst, facilitair manager mediabedrijf
Een echte teamplayer, heeft als "mensen-mens" zijn sporen verdient op maatschappelijk gebied, vooral als trainer-coach bij verschillende Amstelveense voetbalclubs. Heeft naast een groot netwerk een creatief organiserend vermogen en staat midden in de Amstelveense gemeenschap.

Kavita Laldjising, service coördinator sociale woningbouw
Met haar jeugdige uitstraling en enthousiasme een welkome aanvulling op de lijst. Brengt haar kennis in betreffende huurdersbelangen en is voor de jongeren aanspreekpunt voor AVA-NEXT (Jongerenplatform AVA). Heeft oog voor groen en tevens als vrijwilligster bestuurlijk actief bij Sporting Martinus.

Ben Westendorp, procesmanager. In bestuurlijk Amstelveen geen onbekende. Zeer gewaardeerd als fractiesecretaris en als burgerlid in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Een zeer gedreven politicus en een echte dossiertijger zonder franje, met duurzaamheid als specialisatie. Voormalig voorzitter bij Veilig Verkeer NL Amstelveen, nu als vrijwilliger redacteur bij MijnAmstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2021)

Ronald Bouwman, Ruscha de Jong, Robert Logger, Wil Seiffers en Robbert Seidemann
Ronald Bouwman, schooldirecteur basisschool Veel kennis van zaken op het gebied van onderwijs, jeugdhulpverlening en gedragsproblematiek. Brengt met zijn justitiële achtergrond veel expertise binnen betreffende veiligheid en ondermijning. Wij delen zijn visie om van uit de overheid meer vraaggericht dan aanbodgericht te werken, meer in te spelen op wat jongeren nodig hebben en dit doeltreffender af te stemmen.

Ruscha de Jong- de Roos, senior accountmanager
Actief in de Bewonerscommissie met grote aandacht voor achterstallig onderhoud bij sociale huurwoningen. Een warme authentieke persoonlijkheid die zich niet alleen in gaat zetten voor de woonzorg bij ouderen, maar ook bij AVA-PLUS (seniorenplatform), het aanspreekpunt is.

Robert Logger, ondernemer elektrotechniek
Als vrijwilliger betrokken bij verschillende participatieprojecten, zet zich bij Het Taalhuis in voor integratie nieuwe Nederlanders en expats, is actief bij reizigersbelang Rover en al jarenlang strijder voor het behoud van de Museumtram, wat gelukt is. Gaat zijn expertise inzetten op het gebied van verkeer en vervoer, integratie en planologie.

Wil Seiffers-Nijhuis, vrijwilliger ANBO belastingadvies & toeslagen
Een voor AVA een gewaardeerd en bekwaam burgerlid in de commissie. Burger & Samenleving. Ook actief als vrijwilliger voor o.a.de seniorenorganisatie ANBO, waarbij zij vooral ouderen financieel adviseert op het fiscale vlak, tegenwoordig ook bij het aanvragen van een QR code.

Robbert Seidemann, Business & Channel Development Manager
Als betrokken bewoner in het Oude Dorp betrokken geweest bij verschillende participatieprojecten. Daar is de ambitie gegroeid om zich samen met AVA in te zetten voor een inclusieve gemeenschap, met meer diversiteit, het vitaliseren van de stad en om onze jongeren te behouden, betaalbare starterswoningen.

De lijst zal voor eind januari 2022 nog worden aangevuld met een aantal zeer interessante lijstduwers, dan wordt ook ons volledige verkiezingsprogramma bekend. Voor nu al de belangrijkste speerpunten: BETAALBARE STARTERS- EN SENIORENWONINGEN, VERJONGING en DIVERSITEIT.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen