Bijgewerkt: 2 februari 2023

Tim Lechner erelid
Actief voor Amstelveen - 2022

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Tim Lechner erelidActief voor Amstelveen
(Foto Actief voor Amstelveen - 2022)

Vlnr.: AVA voorzitter Ronald Bouwman, erelid Tim Lechner en fractievoorzitter Michel Becker op 9 mei 2022

Op de Algemene ledenvergadering van Actief voor Amstelveen ontving Tim Lechner als initiatiefnemer en medeoprichter van de partij in november 2017, alsmede zijn grote verdienste voor de partij als fractievoorzitter en voorzitter, het Erelidmaatschap van de vereniging.

Tim Lechner heeft de lokale politiek en Amstelveen verlaten en woont nu in de provincie Gelderland in het rustieke Rozendaal. Bij zijn afscheid sprak hij zijn dank en waardering uit naar fractie en bestuur voor hun gedrevenheid, inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de stad. Tevens refereerde hij aan de winst bij de laatste verkiezingen waar Actief voor Amstelveen twee volle zetels won en nu de 6e partij in Amstelveen is geworden. Op deze ALV werd ook het nieuwe bestuur van Actief voor Amstelveen geïnstalleerd, voorzitter; Ronald Bouwman, secretaris; Robert Logger, penningmeester; Wil Seiffers en de bestuursleden Peter Grifhorst, Kavita Laldjising en Daniëlle Hacquebard.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen