Bijgewerkt: 2 februari 2023

De wethouders 2022-2026
in de startblokken - 2022

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

De wethouders 2022-2026in de startblokken
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Vlnr.: Marijn van Ballegooijen (PvdA), Adam Elzakalai (VVD), Herbert Raat (VVD) Frank Berkhout (D66) en Floor Gordon (D66)

Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen - 23-06-2022

Onder grote publieke belangstelling op 29 juni 2022 in het raadhuis werden vijf wethouders benoemd in Amstelveen voor raadsperiode 2022-2026: In overeenstemming met de voordracht van de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen de volgende personen te benoemen als wethouder van de gemeente Amstelveen: a) de heer Herbert Raat (VVD); de heer Adam Elzakalai (VVD); mevrouw Floor Gordon (D66); de heer Frank Berkhout (D66); de heer Marijn van Ballegooijen (PvdA). Voorde heer Adam Elzakalai (VVD), wonende te Hoofddorp, werd ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste in Amstelveen voor de periode van één jaar, van 29 juni 2022 tot 29 juni 2023.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heeft geleid tot een verkenningsfase waarin VVD en D66 gezamenlijk met alle partijen hebben gesproken. In de formatiefase zijn de partijen VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen met elkaar om tafel gegaan. Dit heeft geleid tot coalitievorming van genoemde partijen.

Burgemeester Tjapko Poppens (1970) groeide op in de provincie Groningen. Hij studeerde agrarische economie aan de Universiteit van Wageningen. Na zijn studie werkte hij bij KLM, eerst in verschillende managementfuncties bij de divisie vliegtuigonderhoud en daarna als directiesecretaris op het hoofdkantoor. In 2005 stapte hij over naar de gemeente Enschede waar hij als clustermanager Bouwen en Milieu en vervolgens als directeur Concernstaf/concerncontroller werkte. Vanaf 2005 was hij raadslid VVD en later fractievoorzitter in de gemeenteraad van Deventer. In 2012 werd hij burgemeester van Wijk bij Duurstede. Sinds 28 mei 2019 is Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen. Tjapko Poppens is getrouwd en heeft drie kinderen. Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken, Horeca- en evenementenvergunningen, Handhaving (woon-, adres-, identiteitsfraude), Algemeen Bestuur, Zorgvlied, Regionale samenwerking, Internationale betrekkingen.

Wethouder Herbert Raat (1967) is geboren in Doetinchem. Hij heeft voor zijn studie een aantal jaar in Amerika en Israël gewerkt en gereisd. Vervolgens is hij gaan werken in de houthandel van zijn familie in Zutphen. In 1992 is hij rechten gaan studeren in Amsterdam. Deze studie heeft hij niet afgerond. Tijdens zijn studie is hij lid geworden van het bestuur van de Amsterdamse VVD. Tussen 1998 en 2001 was hij deelraadslid voor de VVD in stadsdeel Westerpark en werkte hij als persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Stef Blok. Tussen 2001 en 2010 werkte hij als voorlichter van de Amsterdamse wethouders Bea Irik (2001-2002), Rob Oudkerk (2002-2004), Ahmed Aboutaleb (2004-2006) en Lodewijk Asscher (2006-2010). Sinds 2010 is hij namens de VVD wethouder in Amstelveen. Herbert is getrouwd, heeft twee dochters en wandelt graag met zijn honden. Portefeuille: Mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren), Kunst, Cultuur & Media, Vergunningen & Handhaving, Welstand & Monumenten, Sport, Oude Dorp, Recreatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Vlnr.: Herbert Raat, Adam Elzakalai, Frank Berkhout, Tjapko Poppens, Floor Gordon-de Bruijn en Marijn van Ballegooijen na de beëdiging in de raadzaal van de gemeente Amstelveen op 29 juni 2022

Wethouder Adam Elzakalai (1980) is geboren in Amsterdam. Adam woont in Hoofddorp en heeft een samengesteld gezin. Hij is vader van 3 kinderen en heeft 2 bonusdochters. Adam was ruim 5,5 jaar wethouder in de gemeente Haarlemmermeer tot 2019. Sinds januari 2021 was hij als wethouder voor de gemeente Lelystad verantwoordelijk voor onder andere Economische zaken, waaronder de luchthaven, MRA coördinatie, citymarketing, Volkshuisvesting, Stadshart en Financiën. Tussen beide wethouderschappen in was hij belangenbehartiger voor Evofenedex, de ondernemersvereniging op het gebied van infrastructuur en wegtransport. Portefeuille: Financiën, Wonen, Economische zaken, Project A9, Schiphol.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Vlnr.: Gemeentesecretaris Bert Winthorst en de vijf wethouders Herbert Raat (VVD), Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon-de Bruijn (D66), Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA).

Wethouder Floor Gordon - De Bruijn (1979) is geboren te Amsterdam en groeide op in Badhoevedorp. Sinds 2009 woont zij in Amstelveen. In 2014 werd zij raadslid voor D66 Amstelveen en was woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Groen, Stadshart en Schiphol. In de periode 2018-2022 was ze als wethouder onder andere verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Economische Zaken en Openbare ruimte. Van 2007 tot 2018 werkte ze voor een internationaal adviesbureau op het gebied van business- en IT-consultancy. Daarvoor werkte ze bij stadsdeel Oud-Zuid, gemeente Amsterdam, in ruimtelijke projecten, zoals het Rijksmuseum en Vondelpark. Floor studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Floor is getrouwd en heeft drie zonen. Ze houdt van avontuur, uitjes met de kinderen en hardlopen in het groen. Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Stadshart, Duurzaamheid, Groen & Water, Gezonde leefomgeving (milieu), Spelrecreatie, Natuur- en milieueducatie, Participatie.

Wethouder Frank Berkhout (1977), geboren in Hoorn, is getrouwd en vader van twee kinderen. Frank woont met zijn gezin in Nes aan de Amstel. Sinds 1997 is hij actief betrokken bij de politiek in Amstelveen. Eerst als fractie-assistent en burgerraadslid, vanaf 2010 als raadslid en tussen 2014 en 2018 als fractievoorzitter. In de periode van 2018 en 2022 was Frank als wethouder verantwoordelijk voor onder meer Onderwijs, Jeugd(zorg), Participatie en ICT. Frank heeft gewerkt als leidinggevende bij verschillende ministeries en bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Frank studeerde economie aan de Vrije Universiteit en volgde de postdoctorale opleiding tot controller in de publieke sector. In zijn vrije tijd drumt Frank graag of geniet hij van zijn gezin, goede wijn en lekker eten. Portefeuille: Onderwijs, Jeugd, Jeugdzorg, Cultuureducatie, Openbare Ruimte, Dierenwelzijn, Gemeentelijke organisatie (ICT, WOO (Wet open overheid), inkoop, dienstverlening), Vastgoed.


Wethouder Marijn van Ballegooijen (1977) is geboren in Amsterdam en groeide op in de Bijlmer. Hij studeerde cum laude biologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed veldwerk in West-Afrika. In 2006 promoveerde hij op onderzoek naar de evolutie van infectieziekten. Daarna was hij werkzaam in onderzoek en beleidsadvies bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, 2006-2014). Hij was raadslid en fractievoorzitter in de stadsdeelraad van Amsterdam Zuid voor de PvdA (2006-2014). Van 2014 tot 2018 was hij daar stadsdeelbestuurder en verantwoordelijk voor het sociaal domein. Hij werkte aan verbetering van dementie- en GGZ-zorg, mantelzorgondersteuning, eenzaamheidsbestrijding, schuldpreventie en bemiddeling naar werk. Van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Amstelveen met o.a. de portefeuilles zorg en welzijn en Werk en Inkomen. Hij houdt van geschiedenis, filosofie en yoga, en woont samen met zijn man. Ze hebben een jonge zoon, samen met twee moeders. Portefeuille: Zorg, Welzijn & WMO, Werk & Inkomen, Gezondheid, Diversiteit.Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen