Bijgewerkt: 17 april 2024

Wijkcentrum De Bolder
Nieuwjaarsreceptie
Bond van Wapenbroeders - 2023

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum De BolderNieuwjaarsreceptie  Bond van Wapenbroeders
(Foto Ben Vink - 2023)

Adjudant Henk Lode (r) overhandigt het Mobilisatie Oorlogskruis namens de Minister van Defensie postuum aan Ed Breuer voor bewezen diensten door wijlen zijn grootvader Johan Breuer

Bron: Conchita Willems - 13-01-2023

Een ode aan het verleden was het thema van de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie van afdeling Amstelland van de Bond van Wapenbroeders op dinsdagavond 10 januari 2023 in het gastvrije ontmoetingscentrum De Bolder. Voorzitter van de afdeling Conchita Willems heette aanwezigen welkom. Na mooie vioolmuziek van Johann Sebastian Bach en Antonín Dvořák door Niels Willems sprak burgemeester Tjapko Poppens over de missie van veteranen. Hij sprak over de waarde van herdenken, dat wij niet vergeten hoe verschrikkelijk oorlog is. Waarden als veiligheid, democratie en vrede zijn niet vanzelfsprekend, zoals we nu met de oorlog in Oekraïne weer zien. Veteranen zijn de belichaming van het feit dat in Nederland mensen hebben gestreden voor onze vrijheid en die van anderen. Bij Amstelveense herdenkingen zien we dat er steeds meer jongeren aanwezig zijn. De bijdragen door wapenbroeders aan de herdenkingen is hierbij een groot goed.

Het gedicht ‘Veteranen’ van wijkdichteres Amanda ten Cate sloot hier prachtig bij aan:
Vandaag konden wij op stap
Zijn heerlijk uit eten gegaan
Zonder over de schouder te kijken
Maar schouder aan schouder staan

Wij kunnen dit dankzij de velen
Die levensechte thrillers beleven
Die naar verre gaan om te strijden
Terwijl wij fictieve thrillers lezen

Zij edelmoedigen en barmhartigen
die onze staat een blanco cheque geven
Met een waarde die kan oplopen
tot de hoogte van hun eigen leven

Wat hun netvlies allemaal ziet
Dap're strijders fier en koen
Is erger dan de ergste nachtmerrie
Zien wat men elkaar aandoet

Meer dan dankbaar is wat wij zijn
Dat wij hierbij graag willen uiten
Diep respect voor jullie allen
Veteranen in deze zaal en er buiten

Het Mobilisatie Oorlogskruis werd door adjudant Henk Lode namens de Minister van Defensie postuum opgespeld bij Ed Breuer voor bewezen diensten door wijlen zijn grootvader Johan Breuer. Adjudant Lode vertelde over deze hoge onderscheiding, die van grote symbolische waarde is. Het bestaat uit een vierarmig bronzen kruis aan een paars-oranje lint. Middenin het kruis rust een helm omgeven met een lauwerkrans als teken van eer. Het Erecertificaat werd overhandigd en een welverdiend applaus volgde als erkenning aan grootvader Breuer. Dit was voor kleinzoon, achterkleindochter en andere familieleden een ontroerend moment en raakte allen bewogen aan.

Foto Amstelveen
(Foto Ben Vink - 2023)

Cor Bruijn, secretaris van de afdeling, speldt het 40-jarig draaginsigne op bij veteraan Michel ter Koele in dank voor al die jaren trouw aan de Bond van Wapenbroeders

Cor Bruijn, secretaris van de afdeling, speldde vervolgens het 40-jarig draaginsigne op bij veteraan Michel ter Koele in dank voor al die jaren trouw aan de Bond. Ook Henk Lode werd het 40-jarig draaginsigne opgespeld. Hoe fijn om samen te zijn bij dit bijzonder gebeuren!

Foto Amstelveen
(Foto Ben Vink - 2023)

Burgemeester Tjapko Poppens spreekt over de missie van de veteranen

Zowel Hugo van der Kooij van Amstelveen Oranje als Edu Dumasy van de Indië-herdenking spraken woorden van waardering uit. Bij de herdenkingen van 4 mei bij het monument Aan hen die vielen, van 14 augustus bij het Indië-monument en van Poppy Day/Klaprozendag op De Nieuwe Ooster dragen wapenbroeders als Erewacht en Banierdrager betrokken bij aan respect voor gevallenen en slachtoffers. Lerend van en inspiratie puttend uit het verleden herinneren zij ons aan de kostbare waarden van rechtvaardigheid, vrede, veiligheid en democratie.

Onder het genot van een hapje en drankje werd er bijgepraat en vonden er mooie ontmoetingen plaats. De receptie in goede sfeer luidde 2023 voor afdeling Amstelland en de gemeente Amstelveen in met een gevoel van saamhorigheid en vriendschap.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen