Bijgewerkt: 23 juni 2024

Overname hockeyvelden HIC
door gemeente Amstelveen - 2024

Foto's -> Sport -> Hockey

Overname hockeyvelden HICdoor gemeente Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Vlnr.: (boven) Pieter Monkelbaan BBA-raadslid, Heleen van Ketwich Verschuur AmstelveenSport-directeur, Jasper Kakes HIC-voorzitter, sportwethouder Herbert Raat, (onder) bestuurslid jeugd Meindert Schut, bestuurslid accommodatie Jim Brom en voormalig penningmeester Wijnand Brüning op 16 maart 2023

Bron: Gemeente Amstelveen - 15-02-2024

De gemeente Amstelveen is voornemens de velden en de schuldenlast van hockeyclub HIC over te nemen om zo het voortbestaan van de hockeyvereniging te kunnen waarborgen. Het college acht het in het publieke belang om de velden te behouden als sportvoorziening voor de toekomst voor Amstelveners. De overname van de velden en het daarmee gepaard gaande onderhouds- en renovatiekosten moeten HIC weer de benodigde financiële ruimte geven.   Sinds begin oktober 2023 is de gemeente in overleg met HIC over het vinden van oplossingen voor de financiële situatie van de hockeyclub. In de afgelopen periode is de haalbaarheid van de overname van de velden en de uitstaande schulden onderzocht samen met het bestuur van HIC. Door overname van het grondeigendom en de kunstgrasvelden voor € 1, het aflossen van de bestaande schulden, de negatieve liquiditeit en gemiste inkomsten uit padel kan continuïteit worden bereikt voor HIC en de hockeysport op Escapade.

Tevens vallen zij hierdoor in hetzelfde gemeentelijke format als de andere sportverenigingen die spelen op de gemeentelijke sportparken in Amstelveen. De gemeente verhuurt het hockeycomplex aan AmstelveenSport die zorgdraagt voor exploitatie, onderhoud en renovatie.

Maatschappelijk belang
“Het is in het maatschappelijk belang dat de hockeyvelden van HIC als sportvelden behouden blijven voor de toekomst en niet overgaan in handen die er andere plannen mee hebben”, zegt Herbert Raat wethouder Sport. “Met het oog op de groei van onze gemeente is het belangrijk dit soort belangrijke sportvoorzieningen te kunnen behouden voor Amstelveen. Daarom is het, nu de hockeyclub in financiële problemen verkeert, belangrijk dat wij als gemeente de kans grijpen om zowel de hockeyvereniging te helpen als om de toekomst van het hockey op de Escapade veilig te stellen. Hiernaast dragen wij de hockeyclub die dit jaar 75 jaar bestaat een warm hart toe en willen we hen helpen waar we kunnen.” 

 Gemeenteraad
Het raadsvoorstel omtrent de overname van de gronden, de velden en de schuldenlast wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is aan de raad om de benodigde budgetten beschikbaar te stellen. 
Bron: Gemeente Amstelveen/Herbert Raat - 28-03-2024

Herbert Raat: 'Veel inwoners kiezen Amstelveen als woonplaats vanwege het hoge voorzieningenniveau. Hier kunnen kinderen bijvoorbeeld nog op de fiets naar een sportvereniging in de buurt. Naast de mogelijkheid om te kunnen sporten in de buurt, willen we als gemeente dat sporten voor alle kinderen financieel toegankelijk is, én blijft. Daarom is het van belang dat we het grondeigendom van de hockeyvelden en de schuldenlast van hockeyvereniging HIC overnemen, lees hier (pdf 5 pagina’s). (Op 27 maart 2024 werd hierover gesproken in de gemeenteraad.)

'De afgelopen maanden hebben we bij zwemclub ABC die zwemlessen verzorgt bij de Escapade gezien wat er kan gebeuren als een eigenaar van een sportcomplex het maatschappelijk belang niet hoog in het vaandel heeft staan. De huur van de zwemclub is opgezegd en er komt een exclusieve wellnessclub in, lees hier.


Behouden blijven
Door de overname van het grondeigendom en de kunstgrasvelden van HIC en stichting Kunstgras Escapade Beheer kunnen we ervoor zorgen dat de sportvelden in de toekomst behouden blijven als sportvoorziening in Amstelveen. Als we nu geen financiële hulp bieden en de hockeyvereniging houdt vanwege de bestaande financiële problemen over een paar jaar op te bestaan, hebben we geen grip op wat er met de sportvelden gebeurt.

Kleinkinderen
De grond kan verkocht worden aan een commerciële partij die een luxe sportvereniging wil beginnen met hoge contributie of abonnementskosten. Hier heeft uw kind op dit moment geen last van, maar uw kleinkinderen straks wel.

Breedtesport toegankelijk
HIC is nog een van de weinige verenigingen in Amstelveen die eigenaar is van het eigen sportcomplex. Andere sportverenigingen huren de grond van de gemeente via AmstelveenSport en hebben hierdoor ook niet te maken met beheer- en onderhoudskosten. Op deze manier kunnen we de breedtesport toegankelijk houden voor alle Amstelveners.
Bron: Jasper Kakes - 05-04-2024

Hockeyclub HIC kondigt met grote vreugde aan dat de gemeente Amstelveen definitief heeft besloten tot de overname van de gronden. Deze cruciale stap zal niet alleen de toekomst van HIC voor de langere termijn waarborgen, maar zal ook de herstructurering van onze club verder vormgeven, waardoor jong en oud nog vele jaren kunnen genieten van hockey op ons geliefde terrein.

Met ingang van volgend seizoen zal veld 1 volledig worden vervangen voor een nieuw waterveld, waardoor zowel tijdens trainingen als wedstrijden onze teams gebruik kunnen maken van de modernste hockey faciliteiten. Daarnaast zullen de overige velden en terreinen grondig worden gerenoveerd, wat bijdraagt aan een betere speelervaring voor zowel leden als supporters. In lijn met onze inzet voor duurzaamheid zal er een plan worden opgesteld voor de verduurzaming van het HIC huis. We zijn verheugd om samen te werken met de Gemeente Amstelveen om milieuvriendelijke oplossingen te implementeren, zoals zonne-energie en energiezuinige verlichting, om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Bovendien zijn we enthousiast over de plannen van de gemeente om padelbanen toe te voegen aan ons complex. Deze toevoeging biedt niet alleen nieuwe mogelijkheden voor onze leden, maar versterkt ook de diversiteit van sportfaciliteiten binnen de gemeenschap.

“We zijn blij dat de gemeenteraad heeft besloten om de hockeyvelden en de schuldenlast van HIC over te nemen. Hiermee is niet alleen de hockeyvereniging geholpen, maar zorgen we ervoor dat de velden op de lange termijn beschikbaar blijven voor sportactiviteiten en voor álle Amstelveners. Over een half jaar brengen we samen met de gemeenteraad een werkbezoek aan HIC om te kijken hoe het ze vergaat. We wensen hen alle succes voor de toekomst”, aldus Herbert Raat, wethouder Sport van Amstelveen.

"We zijn dankbaar voor de steun en betrokkenheid van de Gemeente Amstelveen bij de toekomst van Hockeyclub HIC," aldus Jasper Kakes, voorzitter van HIC. "De overname van onze velden en de plannen voor vernieuwing zijn een belangrijke mijlpaal voor onze club, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan een nog bloeiendere toekomst."

Hockeyclub HIC, opgericht in 1946, heeft een lange geschiedenis van sportieve excellentie en gemeenschapsbetrokkenheid. De samenwerking met de gemeente Amstelveen markeert een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis, waarbij de focus ligt op groei, duurzaamheid en inclusiviteit.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport