Bijgewerkt: 25 mei 2022

Opening Rembrandtweg
Deel 1 - 1955

Foto's -> Straatgezichten -> Rembrandtweg

Opening RembrandtwegDeel 1
(Bron: Privécollectie - J.Soet)

Op 23 november 1955 werd deze oorkonde tijdens de openingsplechtigheid van de Rembrandtweg, voorgelezen door Rembrandt van Rijn in het gezelschap van zijn echtgenote Saskia. De heer Smit van de Groentezaak Smit, was gekleed als Rembrandt van Rijn en Saskia was Tineke van Dijken, van de gelijknamige Radiozaak.

De oorkonde was met de hand geschreven door mevrouw Geertje van Delden - van den Akker. De heer en mevrouw van Delden hadden de eerste zelfbedieningswinkel (kruidenier) van Amstelveen aan de Rembrandtweg. De heer van Delden was lid van de winkeliersvereniging.

Oorkonde
Weledele burgervader, hoogmogend wijze heren
die Amsterveen met vroedt beleijdt regheren,
Gij burgers, burgeressen en heel het ommelandt
voor U ...... ben ick hier heden aangelandt.

Ick ben teruggekeerdt uit 't roemrijk, oud verleden
de gouden eeuw: de bloei van Hollands steden,
de tijd van handel, wetenschap, van nijverheijdt en kunst
ter waereldt hoog vermaerdt, bij elckeen in de gunst.

De tijdt, als ick, bij 't licht der zonnestralen,
met Saskia, mijn lief, door uwe beemd mogt dwaelen,
en dan ..... opeens verrukt met penseel en palet,
Uw schoon landouw in kleuren heb gezet.

Maar! .... wat mijn ogen zien en thans aanschouwen,
dat kan mijn hert en zinnen niet verstouwen!
wat hier in konst, in grootsheijdt en in pracht
door nijvre handelslien tesaem is voortgebraght.

Naar mij! ..... Rembrandt van Rijn, uyt oude tijdt beroemd,
hebt gij terecht deeze gansche streek genoemd,
want met plantsoenen, huizen en winkelgalerij ....
is het: één groot ..... één machtig schilderij!

Mijn wens is nu voor allen, die mij hooren:
Ga moedig voort .... laat niets uw arbeijdt stooren,
Met hulp van Amstels raad bracht gij dit al tot standt,
tot bloei der middenstandt, ter eer van Amstellandt.

gedaen
in den jaere 1955
van slagtmaand
te Amsterveen


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten