Bijgewerkt: 1 december 2022

Pastoor Brouwers - 2004

Foto's -> Bovenkerk -> St. Urbanuskerk

Pastoor Brouwers
(Foto genomen van schilderij in de St. Urbanuskerk, met toestemming.
Eigen bewerking webmaster Amstelveen.com - 2004)


gedenksteen

Jan Willem Brouwers (*1 januari 1831 - † 3 maart 1893) werd, nadat hij was afgestudeerd aan het Groot Seminarie van Roermond, leraar aan het Bisschoppellijk College. Op 1 januari 1872 kwam van hogerhand in de kerkelijke hiërarchie, de benoeming tot pastoor van het toen nog kleine, agrarische dorpje: Bovenkerk. Hij is de 'bouw'pastoor van de St. Urbanuskerk en oprichter van de parochiale lagere school.

gedenksteen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Gedenksteen van pastoor Brouwers in de kerk.
Het opschrift luidt:

Op het 50ste jaargetij van
Jan Willem Brouwers
1831-1893
Pastoor-stichter dezer kerk
Arch.dr. P.J.H. Cuypers (1827-1921)
voorbeeldig priester
emancipator der katholieken
gloedvol redenaar
minnaar der schoonheid
vurig vaderlander,
werd deze steen geplaatst onder het
pastoraat van W.F. Roozen (1871-1951),
volgens het plan van Leo van der Bijl
(1857-1943), gemeente-architect
liefdevol verzorger
van dit kerkgebouw.


Priestergraf
(Amstelveenweb.com collectie - 2019)

Tussen de bomen aan het eind van het eerste deel van de begraafplaats naast de St. Urbanuskerk in Bovenkerk
is het neo-gotische priestergraf te zien


Priestergraf
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Pastoor Brouwers werd begraven dit neo-gotische priestergraf


Priestergraf
(Amstelveenweb.com collectie - 2019)

Priestergrafsteen omgedraaid - close-up


Priestergraf
(Amstelveenweb.com collectie - 2018)

Priestergrafsteen van recenter datum, naast oude priestergraf


Klik hier voor andere foto's in de categorie Bovenkerk