Bijgewerkt: 24 juni 2024

Vorderen door Duitsers
van diverse gebouwengebouwen - 1940

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Vorderen door Duitsers  van diverse gebouwengebouwen
(Bron: Jaren van verduistering)

De Incassobank aan de Amsterdamseweg werd in juli 1940 gevorderd door de Duitsers
Hier werd het hoofdkwartier van de Feldgendarmerie ingericht.

De Wehrmacht begon met het vorderen van woonhuizen en gebouwen voor de Luftwaffe. De commandant koos het huis van burgemeester Haspels. In Elsrijk en Patrimonium zaten de gewone soldaten.

1940-Oostermeer
(Bron: Jaren van verduistering)

Buitenplaats Oostermeer


Op 22 mei 1940 werden de buitenplaatsen Oostermeer en Wester-Amstel betrokken door hoge officieren. De Joodse familie Goudstikker die de buitenplaats Oostermeer bewoonde, kon in de oorlogsdagen nog wegvluchten naar Engeland. Oostermeer werd ingericht als hoofdkwartier voor de generaals. Er vestigde zich ook al snel ene Herr Miedl, een kunstexpert, die de taak had om voor rijkskanselier Göring kunstchatten op te sporen en in beslag te nemen.

1940-Goring
(Bron: Jaren van verduistering)

Herman Göring was de grote baas van de Luftwaffe, kwam zo nu en dan logeren op Oostermeer,
waar hij hoge officieren van Schiphol bij zich ontbood. Göring was graag
op Oostermeer en had zich er liefst persoonlijk gevestigd

Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II