Bijgewerkt: 7 februari 2023

Proclamatie van
H.M. Koningin Wilhelmina - 1940

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Proclamatie van H.M. Koningin Wilhelmina
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen-2002)

10 mei 1940 - Proclamatie in de Nieuwe Amsterdamsche Courant

PROCLAMATIE
VAN H. M. DE KONINGIN

  Mijn Volk,

Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in den afgeloopen nacht door de Duitsche weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.

Dit niettegenstaande de plechtige toezegging, dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zoolang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldelooze schending van de goede trouw en aantasting van wat tusschen beschaafde staten behoorlijk is.

Ik en Mijn Regeering zullen ook thans onzen plicht doen. Doet gij den uwe, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave, waartoe een rein
geweten in staat stelt.

 

 

1940-Wilhelmina-handtek

Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II