Bijgewerkt: 3 december 2023

1% MC lid niet in dienst van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-11-2013

Het College van B en W van Amstelveen vindt, dat het lidmaatschap van de 1% Motor Clubs (1% MC) onverenigbaar kan zijn met het in dienst zijn, of komen van de gemeente Amstelveen. De gemeente neemt daarom een aantal extra maatregelen. Er komt een meldplicht voor strafbare misdragingen buiten werktijd. Ook aan nieuwe medewerkers wordt expliciet gemeld, dat het zijn van ambtenaar bij de gemeente Amstelveen niet samengaat met het lidmaatschap van 1% MC’s.

Burgemeester Van Zanen: “De gemeente Amstelveen hecht grote waarde aan de integriteit van haar ambtenaren. Voor Amstelveense gemeenteambtenaren is, naast de Ambtenarenwet, een gedragscode van toepassing. Ook wordt een meldcode opgenomen in het integriteitsbeleid voor misdragingen buiten werktijd. Wanneer medewerkers zich niet aan de geldende regels houden, kunnen er disciplinaire maatregelen volgen.”

raadhuis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het raadhuis van de gemeente Amstelveen


Voor nieuwe medewerkers geldt de verplichting om de ambtseed, of –belofte af te leggen, waarbij zij aangeven kennis te hebben genomen van de gedragscode. Daarbij zal expliciet aandacht zijn voor het lidmaatschap van een 1% Motor Club. Bij nieuwe medewerkers wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Landelijke aanpak

Op 24 april 2013 is, in het overleg met burgemeesters en minister van Veiligheid en Justitie Opstelten, het landelijke Plan van Aanpak Bestrijding 1% MC’s vastgesteld. Hierin staat onder andere, dat het lidmaatschap van een 1% MC onverenigbaar kan zijn met de uitoefening van een overheidsfunctie. Overheidsorganen, waaronder gemeenten,  hebben op zich genomen om te onderzoeken, of zij leden van 1% MC’s in dienst hebben en wat eventuele mogelijke (disciplinaire) maatregelen zijn. De haalbaarheid daarvan moet in ieder individueel geval worden onderzocht en beoordeeld. Lees ook de brief Nr. 375 van de minister van veiligheid en justitie, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 28 maart 2013.

Wat is een 1% Motor Club?

Een 1% MC is een motorclub, waarvan de leden zichzelf buiten de wet stellen, ze worden om die reden ook wel outlaw motorclubs genoemd. Gebleken is, dat er leden zijn van 1% MC’s die norm overschrijdend en crimineel gedrag vertonen. De geslotenheid van de 1% MC’s bemoeilijkt adequaat toezicht en handhaving. Dit kan de integriteit en effectiviteit van overheden in het geding brengen.

De term 1% MC is ontstaan, nadat een bestuurder van de American Motorcyclist Association op een evenement in het Amerikaanse Hollister in 1947, nadat er gevechten waren uitgebroken, verklaard zou hebben, dat 99% van alle motorrijders fatsoenlijke burgers zijn en daaruit volgt logischerwijs, dat 1% 'outlaw' is. De meest bekende 1%MC's in Nederland zijn de Hells Angels Holland en Satudarah MC.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.