Bijgewerkt: 26 juni 2022

1,5 miljoen banen in de provincie Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
31-08-2017

Het aantal banen in Noord-Holland is in 2016 voor het eerst sinds jaren weer gegroeid. De teller staat op 1.487.800. Dat neemt niet weg, dat Noord-Holland nog 82.000 werklozen heeft. Jongeren en laagopgeleiden zijn de grootste groep onder de werklozen. De grootste mismatch op de arbeidsmarkt bevindt zich in de ICT en de meest banen bevinden zich in de regio Amsterdam. Dit zijn enkele hoofdconclusies uit het rapport: Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers (pdf 38 pagina’s), dat door de provincie Noord-Holland is opgesteld.

Uit het rapport komt ook goed naar voren, dat het economisch herstel op de Noord-Hollandse Arbeidsmarkt in veel sectoren goed tot uiting komt. Vooral in de regio Amsterdam is dit het sterkst zichtbaar. De sectoren Handel & Horeca, Transport en Zakelijke Dienstverlening springen er uit. Gedeputeerde Adnan Tekin: 'Deze cijfers geven mij handvatten om gerichter te acteren op de arbeidsmarkt. We zijn sinds 2015 actief bezig door mooie samenwerkingen op te richten zoals Tech@Connect en Terratechnica in de Kop van Noord-Holland. Maar deze samenwerkingen willen we verder uitbreiden door de hele provincie  zodat we van Noord-Holland een nog sterkere, gezonde en aantrekkelijker arbeidsregio maken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Adnan Tekin (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur, Milieu, Arbeidsmarkt en Schiphol


Regionale economische ontwikkeling is één van de kerntaken van de provincie. Het arbeidsmarktbeleid van de provincie legt de focus op techniek: van de bouw- en installatietechniek tot de creatieve industrie en Agri-Tech. Techniek raakt alle opleidingsniveaus en vraagt de komende jaren steeds meer van de arbeidsmarkt. De provincie Noord-Holland heeft daarom een actieve rol op zich genomen. Om te zorgen, dat jongeren een goed beeld krijgen van de mogelijkheden in de techniek, draagt de provincie bij aan goede voorlichting op scholen en haken we aan op initiatieven die bijdragen aan de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van toekomstige technische beroepen. Een goed voorbeeld is de samenwerking van SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) met Techport (regio rond IJmond) waar bedrijven, scholen en overheden samenwerken. SHIP organiseert o.a. workshops aan leerlingen vanaf groep 3 over techniek en techniekonderwijs.

Hoofdconclusies

- De (potentiële) beroepsbevolking tussen 15 en 75 jaar groeit tot 2020 in bijna alle regio’s. Het sterkst in Amsterdam. Voor de Kop van Noord-Holland wordt een lichte krimp voorzien. Na 2020 wordt in meerdere regio’s krimp voorzien, maar de potentiele beroepsbevolking in Amsterdam zal volgens prognoses blijven groeien tot 2040.

- Sinds 2015 daalt de werkloosheid voor alle leeftijdscategorieën en in alle regio’s van Noord-Holland. Eind 2016 heeft Noord-Holland 82.000 werklozen

- De ontwikkeling van werkloosheid in Noord-Holland wijkt positief af van de nationale ontwikkeling.

- De werkloosheid is het hoogst onder jongeren en laagopgeleiden.

- In 2016 is het aantal banen in Noord-Holland, voor het eerst sinds jaren in alle regio’s gegroeid. De stad Amsterdam is een banenmotor. Andere regio’s vertonen een gematigder ontwikkeling van het aantal banen.

- In alle regio’s van Noord-Holland neemt de spanning op de arbeidsmarkt (de verhouding tussen vraag en aanbod) vanaf begin 2015 tot eind 2016 toe

- De meest prangende aantoonbare mismatch op de arbeidsmarkt bevindt zich op dit moment. rond ICT-vacatures, en technische banen, waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.