Bijgewerkt: 5 december 2022

1,6 miljoen rijkssubsidie voor verbetering woonkwaliteit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-07-2010

De gemeente Amstelveen heeft de mogelijkheid benut om via de provincie Noord-Holland subsidiegeld van het Rijk te vragen voor projecten, die onder meer de woonkwaliteit of het milieu stimuleren.  Inmiddels is het gevraagde bedrag van ruim  € 1.6 miljoen voor dit doel toegekend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder John Levie (BBA): 'We zijn er bijzonder gelukkig mee, dat het gevraagde subsidiebedrag is toegekend. In de huidige economische omstandigheden, kunnen we financiële steuntjes in de rug voor Amstelveen natuurlijk maar al te goed gebruiken. Zeker om het onder meer in te zetten voor speelruimte voor kinderen en het vergroten van het woongenot'


Schoolprojecten hebben profijt bij dit subsidiegeld. Een groot deel van het geld komt toe aan twee brede scholen en het Amstelveen College voor het aanleggen van een aantrekkelijk ingerichte buitenruimte.

Ook gaat een deel van het subsidiegeld naar diverse projecten, bijvoorbeeld voor woningbouw. Dit geldt onder andere voor het project Pandora. Bij dit project benut het gemeentebestuur een flink bedrag voor de bouw van woningen met geluidverminderende maatregelen.

Bij Pandora komen voorzieningen voor leerlingen van de daar gelegen VMBO-school. Ander voorbeeld betreft het project bij de Appellaan/Notenlaan. Hier gaan toekomstige bewoners profiteren van huur- en koopwoningen die hier gebouwd worden. Ook wordt de buitenruimte aangepakt en uitgebreid met ruim 1.000 m² nieuw speelterrein.

Subsidiegeld gaat verder naar het Jongerencentrum aan de Zetterij en de buitenomgeving ervan, naar winkelcentrum Westwijkplein en naar de inrichting van het Dorpsplein in het Oude dorp.

Tenslotte wordt een bedrag ingezet voor milieukwaliteit. Dit gebeurt voor energiebesparing in woningen en bodemsanering op verschillende plekken in Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.