Bijgewerkt: 25 juli 2024

1,8 miljoen euro extra subsidie voor aanpak lokale regeldruk in de zorg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
24-02-2023

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport trekt 1,8 miljoen euro extra uit voor de subsidie voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg. Het geld in deze subsidie helpt organisaties om projecten op te starten om de regeldruk binnen de eigen organisatie te verlagen.

Minder regeldruk geeft zorgverleners meer tijd om goede zorg en aandacht aan patiënten te besteden. Het extra geld wordt beschikbaar gesteld vanwege de grote belangstelling voor de subsidie. Met 164 aanvragen werd het budget voor de eerste aanvraagronde ruim overschreden.

Minister Helder: 'Gezamenlijk moeten we de papieren toren in de zorg met elkaar afbreken. Veel regels worden lokaal opgesteld. Met deze subsidie kan en moet de zorg daar zelf mee aan de slag. Mooi dat het grote aantal subsidieaanvragen laat zien dat de zorg dit ook echt wil. Daarom stel ik extra geld beschikbaar. Zorgprofessionals die zich iedere dag weer inzetten voor de mensen die zorg nodig hebben moeten de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Als een te groot aandeel van je werk draait om administratie gaat dit ten koste van goede zorg. En het draagt al helemaal niet bij aan je werkplezier. Met het extra geld voor deze subsidie kunnen nog meer zorgaanbieders zelf aan de slag om de lokale regeldruk aan te pakken.'

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman - 2022)

Conny Helder (VVD) minister voor Langdurige Zorg en Sport

Lokale regeldruk verlagen. Uit onderzoek blijkt dat tot 70 procent van de ervaren regeldruk lokaal ontstaat. De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die deze lokale regeldruk willen verlagen. Met het geld kunnen zorgaanbieders mensen en tijd inzetten om in de organisatie regels te vereenvoudigen of te schrappen. In eerste instantie werd voor de subsidie in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag verhoogt minister Helder nu naar 11,3 miljoen euro. Het verlagen van lokale regeldruk binnen zorginstellingen is één van de doelstellingen van het programma [Ont]Regel de Zorg en sluit direct aan bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vanuit het IZA werkt het ministerie van VWS samen met onder andere zorgverzekeraars en brancheorganisaties aan het terugdringen van de administratieve lasten. Het terugdringen van administratieve lasten sluit daarnaast aan bij de recente aanbevelingen van de Sociaal-Economische Raad om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Vanaf 1 maart 2023 kunnen zorgaanbieders in een tweede subsidieronde opnieuw projecten aandragen voor de subsidie. Voor deze ronde was in eerste instantie 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar is met deze wijziging verhoogd naar 5,6 miljoen euro. Met de verhoging van het subsidieplafond kunnen naar verwachting 20 extra subsidies worden verstrekt. In november 2023 volgt een derde en laatste aanvraagronde.

[Ont]Regel de Zorg. Naast de subsidie voor lokale ontregelprojecten wordt vanuit het programma [Ont]Regel de Zorg ook gewerkt aan het uniformeren en standaardiseren van hulpmiddelenaanvragen, verantwoordingen die zorgmedewerkers moeten afleggen en andere eisen die aan de zorg worden gesteld. Ook kent het programma een toegankelijk loket waar iedereen signalen, knelpunten en vragen kwijt kan op het gebied van regeldruk in de zorg. Zorgverleners en anderen kunnen zich daar uitspreken over knelpunten maar ook goede voorbeelden delen van het verminderen van administratieve lasten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.