Bijgewerkt: 28 september 2021

10.000 hulpvragen binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond / Gemeente Amstelveen
06-10-2013

In 2012 kwamen bijna 10.000 hulpvragen binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties. Dat is (weer) meer dan het jaar ervoor. In 68 procent van de gevallen kwam het tot een oplossing. De buurtbemiddelingsorganisaties leveren hun cijfers aan bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Dat vergeleek voor het zesde achtereenvolgende jaar de resultaten en prestaties van buurtbemiddelingsorganisaties in Nederland. In 2012 waren dat er minstens 162 in 185 gemeenten (in 2007 waren dat nog 77 gemeenten).

Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De initiatiefnemers voor een buurtbemiddelingsproject zijn vooral gemeenten, politie, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

De meest voorkomende oorzaken voor burenruzie zijn: geluidsoverlast door personen, geluidsoverlast door apparatuur en audio en intimidatie, of lastig gevallen worden door buren. In 68 procent van de gevallen konden buurtbemiddelaars de ruziënde partijen nader tot elkaar brengen door hun onafhankelijke opstelling.

buurtbemiddeling Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Overzicht van het aantal meldingen in verband met buurtbemiddeling in 2011, 2012 en het eerste kwartaal 2013 in Amstelveen


Trends

Leverde de politie in 2007 nog 32 procent van de meldingen aan bij buurtbemiddeling en in 2011 nog 27 procent, in 2012 is dat gezakt naar 23 procent. De politie laat kennelijk bewoners vaker zelf direct contact opnemen met buurtbemiddeling, in plaats van dat voor ze te doen. Dat bespaart de politie tijd en capaciteit.

Daarnaast kloppen mensen steeds vaker zelf aan bij buurtbemiddeling; het aantal zelfmelders steeg met 4 procent. Daaruit leidt het CCV af, dat buurtbemiddeling steeds beter bekend is bij bewoners. Ook in 2013 zijn alweer meer meldingen bij buurtbemiddeling binnengekomen. Waarschijnlijk speelt het zomerse weer een rol.

Als mensen meer buiten zijn, ergeren ze zich eerder aan elkaar. Verder valt op, dat de meldingen net als vorig jaar, complexer worden. Psychische aandoeningen spelen vaker een rol bij burengeschillen, evenals problemen die mensen hebben, omdat ze bijvoorbeeld werkloos zijn, schulden hebben, of hun huis niet verkocht krijgen, aldus de ervaringen van buurtbemiddelingsorganisaties.

Op de website van het CCV staat een uitgebreid dossier over buurtbemiddeling, waaronder een Handboek Buurtbemiddeling (pdf) op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid www.hetccv.nl

Cijfers Amstelveense buurtbemiddeling in 2012

Amstelveen werkt sinds 2004 met buurtbemiddeling. Een belangrijk instrument in de aanpak van conflicten tussen buren. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

Het totaal aantal meldingen is in 2012 afgenomen. Wat opvalt is, dat pesten en treiteren in 2012 meer voorkomt. In 2012 is 71% van de bemiddelingen positief afgesloten. Het aantal meldingen in het eerste kwartaal van 2013 loopt voorlopig in de pas met voorgaande jaren. Meer informatie over buurtbemiddeling is te vinden op de website www.beterburen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.