Bijgewerkt: 18 september 2021

10.094 extra leerbanen voor jongeren

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid / CBS
07-10-2013

Er komen 10.094 extra leerbanen voor jongeren in het bedrijfsleven. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen het kabinet, de ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, werkgevers en werknemers.

asscher Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Lodewijk Asscher, (Pvda) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president


Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt dit op 7 oktober 2013 bekend tijdens de jeugdtop in de Rotterdamse haven in het bijzijn van minister-president Rutte, minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. De afspraken laten zien dat de animo vanuit het bedrijfsleven groot is om jongeren perspectief te bieden.

‘Deze actie is een mooi voorbeeld van hoe de overheid, bedrijven en de vakbonden samen succesvol optrekken in de aanpak van de jeugdwerkloosheid’, aldus minister Asscher. ‘Wie iets tegen de jeugdwerkloosheid wil doen, moet jongeren een kans durven bieden.’ Het kabinet heeft eerder voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in totaal 80 miljoen vrijgemaakt.

Sterk Amstelveen
(Foto Dirk Hol / Wikipedia - 2011)

Drs. Mirjam Sterk (CDA) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid en sinds april 2013 is zij ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid


135.000 jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos

Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid is aangesteld om via gemeenten, scholen en werkgevers werkplekken te creëren voor werkloze jongeren. Zij heeft in aanloop naar de top afspraken kunnen maken met de sectoren.

rutte Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2011)

Mark Rutte (VVD) minister-president, minister van Algemene Zaken


Minister-president Rutte noemt het resultaat geweldig nieuws voor ruim tienduizend jongeren. ‘Leerbanen lonen. Voor de jongeren die een kans krijgen op een goede start. En voor de bedrijven die de vakmensen opleiden die ze in de toekomst hard nodig hebben.' Rutte hoopt, dat het goede resultaat ook andere bedrijven aanzet om leerbanen te creëren. 'Het kabinet blijft doorwerken aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Maar uiteindelijk zijn het de bedrijven en jongeren die een contract aangaan. En dat kunnen er niet genoeg zijn.'

Volgens minister Asscher is geld niet altijd het probleem. ‘Het gaat erom, dat alle partijen hun bijdrage leveren om jongeren perspectief te bieden op werk, nu en in de toekomst. Jongeren verdienen onze aandacht, we moeten voorkomen, dat jongeren werkloos thuis zitten, of op straat hangen. Om die reden is het een goede stap vooruit nu werkgevers zich ook aan deze ambitie verbinden.’

€ 50 miljoen

De jeugdwerkloosheid is de laatste jaren fors opgelopen. In 2011 bedroeg ze nog 9,8 procent, in augustus van dit jaar was dat al 15,9 procent. Van de totale beroepsbevolking was toen 8,6 procent werkloos.

Begin 2013 waren 135.000 jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. De Rijksoverheid investeert tot 2015 € 50 miljoen om meer jongeren aan het werk te krijgen. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt, dat het aantal WW-uitkeringen in juli met 13 duizend is toegenomen tot 395 duizend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.