Bijgewerkt: 17 april 2024

10 duizend euro voor Bostheater

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-11-2006

De lokale overheid verleent een eenmalige subsidie aan het Amsterdamse Bostheater van 10.000 euro. Hiermee kan een acuut financieel probleem het hoofd worden geboden. Als gevolg van een aantal verregende zomers heeft het Bostheater al jaren te kampen met tegenvallende bezoekerscijfers.

De D66-fractie, die wees op de grote belangstelling uit Amstelveen voor deze zomeractiviteit, stelde hier enige tijd geleden nog vragen over. Het college van B&W is naar aanleiding van deze vragen gaan praten met het Bostheater met het verzoek de financiële problemen nader toe te lichten.

Dit overleg heeft geresulteerd in het collegevoorstel. Ook de stad Amsterdam verleent een eenmalige subsidie en het Bostheater zelf is een publieksactie gestart om op korte termijn de financiën op orde te krijgen.

Voor de langere termijn stelt het Bostheater een actieplan op om met nieuwe activiteiten en marketing minder afhankelijk te zijn van alleen de inkomsten uit de zomervoorstellingen. Een en ander moet tot een financieel gezonde exploitatie in de toekomst leiden.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.