Bijgewerkt: 27 maart 2023

10 jaar bestaat het Voorleesproject in Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Sportservice Haarlemmermeer
26-10-2015

Om te vieren, dat het Voorleesproject het 2de lustrum beleeft, is er op woensdag 18 november 2015 om 14.30 uur een feestelijke middag voor de kinderen, vrijwilligers van toen en nu en de ouders rondom de theatervoorstelling 'Vrolijke Frans' van de Uithoorns Poppenspeler Frans Hakkemars. De wereld van de poppen en  verhalen verbinden met de wereld van de kinderen, is het grote talent van deze Uithoornse poppenspeler.Leesbevordering, vooral bij kinderen, is één van de dingen die laaggeletterdheid moet voorkomen. Een leuke manier voor kinderen om de taal beter te leren spreken is om ze kinderboeken voor te lezen. Zo leren ze meer woorden begrijpen en spreken. Het prikkelt de fantasie en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden, de luistervaardigheid en het concentratievermogen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind.

Ouders, of verzorgers vinden het soms moeilijk om zelf voor te lezen. Daarom is op 25 mei 2005 in Uithoorn deze voorleesclub voor jonge kinderen gestart in wijkcentrum ’t Buurtnest. Elke woensdagmiddag (behalve in de schoolvakanties) vanaf 14.30 uur wordt er voorgelezen aan jonge kinderen door een enthousiast team vrijwilligers. Er wordt ongeveer 30 minuten gelezen. De kinderen reageren heel positief op de aandacht voor het samen lezen van prentenboeken en eenvoudige verhalen. Het gebeurt regelmatig, dat een kind zelf ‘wil voorlezen aan de groep’. En hoewel het kind natuurlijk nog niet kan lezen, is het onthullend en ontroerend om te zien met hoeveel overgave er uit het hoofd wordt ‘voorgelezen’.

Foto Amstelveen
(Foto Sportservice Haarlemmermeer - 2015)

10 jaar bestaat het Voorleesproject in Uithoorn


Dan staat er limonade met een koekje klaar. Vervolgens wordt wekelijks enthousiast geknutseld onder leiding van een knutselvrijwilliger. In oktober zijn er bijvoorbeeld herfstbladeren bekeken, nagetekend, versierd en ingekleurd: prachtig! De opkomst is tijdens de bijeenkomsten heel divers. De ene keer komen er 5 kinderen, de andere keer 20. Deze opkomst heeft te maken met actuele school- en verdere buurtactiviteiten. Het Voorleesproject werkt samen met de bibliotheek Amstelland, waar de meeste boeken vandaan komen. Ook verzorgt de bibliotheek periodiek succesvolle workshops Interactief Voorlezen voor de voorleesvrijwilligers.

Op de feestmiddag op 18 november is er, na de voorstelling van Frans Hakkemars, een receptie voor kinderen, ouders en voorleesvrijwilligers van toen en nu. Tijdens deze kleine receptie kunnen de kinderen knutselen en zich vermaken op de opblaasglijbaan. Kom je wel eens met je kind naar het Voorleesproject, sla dan zeker deze middag niet over! Ben je nog nooit bij het Voorleesproject geweest en zou je wel eens een kijkje willen nemen met je kind(eren) tussen de 3 t/m 5 jaar, ben je van harte uitgenodigd om op 18 november te komen luisteren naar het verhaal van Frans. Was u in het verleden voorleesvrijwilliger? Ook u bent van harte welkom! Hapjes en drankjes worden verzorgd door de huiswerkklas en de wereldkeuken. Adres: Wijkcentrum ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 100/A

1422 LE UithoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.