Bijgewerkt: 22 februari 2024

10-jarig jubileum van Stadsdorp Elsrijk

Nieuws -> Informatief

Bron: Stadsdorp Elsrijk
08-02-2024

Op zaterdag 24 februari 2024 viert Stadsdorp Elsrijk het 10-jarig bestaan. Dat wordt gevierd met een jubileumfeest in Huis Elsrijk. Ook zullen er gedurende het jubileumjaar speciale activiteiten worden georganiseerd door en voor bewoners.

Ontstaan Stadsdorp Elsrijk. In 2013 werd door bewoners uit de wijk het initiatief genomen om met elkaar activiteiten op te starten in de wijk. Huiskamerbijeenkomsten werden georganiseerd waarin bewoners met elkaar in gesprek gingen over wat vind je leuk, wat kun je zelf doen en waarin kun je iets voor de ander betekenen?

Een tweede bron van inspiratie was Amsterdam-Zuid, waar het concept nabuurschap centraal stond. Het enthousiasme van de bewoners in de wijk resulteerde in de oprichting in 2014 van Stadsdorp Elsrijk, waarin het eerste bestuur werd gevormd door initiatiefnemers van het eerste uur.

Foto Amstelveen
(Foto Stadsdorp Elsrijk - 2024)

Voorstelling in Openluchttheater Elsrijk en een Bewonersborrel in Huis Elsrijk

Nabuurschap. Stadsdorp Elsrijk vindt nabuurschap een van de speerpunten. Bij nabuurschap gaat het om het stimuleren van initiatieven door bewoners, behouden van eigen regie en gelijkwaardigheid. Stadsdorp Elsrijk, met name de wijkcoach, heeft daarin een ondersteunende rol. Nabuurschap wordt steeds belangrijker: bewoners moeten steeds meer zelf regelen.  Hierin kan het Stadsdorp een rol spelen door het stimuleren van buurtactiviteiten waarin mensen elkaar leren kennen en elkaar kunnen helpen indien nodig.

Inmiddels zijn er meer dan 15 clubs en 9 werkgroepen actief in de wijk. Eigen initiatief blijft daarin het sleutelwoord en dat werkt prima. En uit deze netwerkjes komen weer andere verbanden en ideeën voort. Zo is dankzij een bewonersinitiatief het Openluchttheater Elsrijk weer nieuw leven ingeblazen met een leuk jaarprogramma en de BuurtBistro, waarin bewoners uit de wijk onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar in gesprek gaan. Diverse werkgroepen en clubs werken met andere professionals binnen de wijk samen om zo de sociale cohesie en het verbinden te stimuleren.

Stadsdorp Elsrijk is van een saaie naar een hele actieve wijk gegroeid, waar veel gebeurt en waar bewoners elkaar steeds beter leren kennen. Maar het is ook fijn om iets te betekenen voor de ander, de omgeving en de wijk. Dat levert een verbinding op en dat is de kern van nabuurschap en  iets kunnen betekenen voor de ander geeft een goed gevoel.

Foto Amstelveen
(Bron Stadsdorp Elsrijk - 2024)


Jubileumfeest. Op zaterdag 24 februari 2024 is er voor de wijkbewoners en alle professionals waarmee het Stadsdorp samenwerkt een jubileumfeest van 15-19 uur in Huis Elsrijk. Wethouder Marijn van Ballegooijen zal een toespraak houden. Daarna is er muziek van Corinna & The Cosmopolitans en de Amstelveense stadsdichter Nikki Szofia zal een speciaal gedicht over Elsrijk presenteren. Het gehele jaar zullen er speciale activiteiten worden georganiseerd. Een boekje over de geschiedenis van Elsrijk, geschreven en uitgegeven door wijkbewoners, komt in april uit.

Dit jaar worden een aantal Elsrijklezingen georganiseerd over actuele thema’s. En om de wijk beter te leren kennen worden er dit jaar een aantal historische wandeltochten georganiseerd in de wijk waarin dieper ingegaan wordt op het ontstaan en de historie van de wijk.

Het slotfeest van het jubileum zal op 15 september in het Openluchttheater worden gehouden. Het thema van deze afsluiting is Nabuurschap en Diversiteit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.