Bijgewerkt: 2 december 2023

10.000 mensen stromen per 1 januari 2015 in de Wet langdurige zorg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
07-10-2014

Mensen die thuis intensieve zorg en toezicht nodig hebben, stromen per 1 januari 2015 in de Wet langdurige zorg - mits zij dat zelf willen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag 7 oktober 2014 aan de Tweede Kamer. De betreffende groep bestaat uit ongeveer 10.000 mensen.

Van Rijn: 'In de zorg staan mensen centraal, niet de systemen. We zijn bezig met een grote hervorming van de zorg, maar ik wil, dat mensen die nu al zware zorg krijgen daar zo min mogelijk van merken.' Op 9 september 2014 schreef Van Rijn al aan de Kamer, dat een andere groep van 4.000 kinderen en jongvolwassenen vanaf 1 januari 2015 ook onder de Wlz zal vallen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Samen met brancheverenigingen

Van Rijn kwam tot dit besluit na overleg met onder andere Per Saldo, Ieder(in), VCSA, VGN, VNG, ZN en CIZ. Vanwege de vanzelfsprekendheid van een weloverwogen keuze voor cliënten is afgesproken, dat (ook) brancheverenigingen goede informatie verspreiden. Actuele informatie zal ook beschikbaar komen op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl . De mensen om wie het gaat, worden per brief persoonlijk benaderd.

Continu zorg en toezicht

De groep van 10.000 personen bestaat uit mensen die continu intensieve zorg en toezicht om zich heen nodig hebben. Bijvoorbeeld, omdat ze een verstandelijke en lichamelijke beperking hebben, of afhankelijk zijn van beademingsapparatuur. Zij wonen vaak thuis, werken of hebben dagbesteding, maar niet zonder permanent toezicht dichtbij. Zorg uit de Wmo 2015, Jeugdwet en / of Zorgverzekeringswet zou mogelijk zijn, maar kan onnodige financiële en administratieve consequenties voor cliënten hebben.

Wet langdurige zorg?

Het kabinet wil per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) invoeren. Deze wet vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zij zijn niet langer in staat om met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.