Bijgewerkt: 7 december 2022

101.500 euro is beschikbaar voor groene projecten in Noord-Holland

Nieuws -> Informatief

Bron: Landschap Noord-Holland
29-01-2021

In 2021 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking. Vanaf 1 februari tot en met 1 maart 2021 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Waar moet een aanvraag aan voldoen? De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting.  Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staan op de website van Landschap Noord-Holland: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds  

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bijentuin van de Bijenhoudersvereniging Amstelland aan Langs de Akker in Amstelveen op 3 juli 2016


Inspirerende voorbeelden van aanvragen. In 2020 dienden 100 organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in. Daarvan zijn 36 initiatieven gehonoreerd. Deze initiatieven varieerden van het inzaaien van bermen met wilde bloemenmengsels, tot het ‘vergroenen’ van schoolpleinen en het onderzoeken van natuurwaarden van Texelse kolken tot het aanleggen van schelpenstranden voor visdiefjes. Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving.

Dien je aanvraag in voor 1 maart 2021. Bedenk een goed plan en dien je aanvraag in! De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Hieronder staan documenten die relevant zijn voor het Betrekken bij Groen-fonds.

Toelichting en Tips bij aanvraag Betrekken bij Groen Fonds 2021 (pdf 3 pagina’s), Aanvraagformulier Word Betrekken bij Groen Fonds 2021 (doc. 3 pagina’s), Reglement Betrekken bij Groen Fonds 2021 (pdf 3 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.