Bijgewerkt: 28 juni 2022

11 jaar buurtbemiddeling in Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: Buurtbemiddeling Amstelland
04-09-2016

De benchmark Buurtbemiddeling 2015 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is uit. Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de leefbaarheid en veiligheid in de Nederlandse buurten en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Burenruzies worden opgelost door vrijwilligers die op verzoek gratis komen bemiddelen. Zij werken vanuit een lokaal buurtbemiddelingsbureau. Uit de cijfers blijkt, dat in maar liefst 231 gemeenten bewoners een beroep doen op buurtbemiddeling.

Een aantal feiten op een rij. Uit de landelijke benchmark bleek:

• In 2015 kwamen er bij de organisaties die deelnamen aan de benchmark ruim 12.000 zaken binnen. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70%.

• De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel klachten.

• Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale problematiek komt kijken, neemt de laatste jaren toe.

• De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten opzichte van 2014 minder zaken door (respectievelijk 2% en 4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie als de corporatie zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren.

Ambassadeurs voorstander van standaard aanbieden. Buurtbemiddeling wordt door gemeentes, politie, corporaties én burgers erkend als belangrijke mogelijkheid om een burengeschil effectief op te lossen. De ambassadeurs van buurtbemiddeling pleiten er dan ook voor dat bewoners van alle Nederlandse gemeenten gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Franciscus Max (Franc) Weerwind (1964) is een D66 politicus van Surinaamse afkomst. Hij is sinds september 2015 de burgemeester van Almere. Hier op de foto is hij tussen de gasten tijdens zijn bezoek van het Cherry Blossom Festival in Amstelveen op 9 april 2016 in het raadhuis


Franc Weerwind, burgemeester van Almere, is éen van de ambassadeurs van buurtbemiddeling. “Alle gemeenten in Nederland zouden deze dienstverlening standaard moeten willen aanbieden zodat inwoners zelfstandig naar een oplossing voor burenoverlast kunnen zoeken.” Ook Mr. Frank Visser is ambassadeur van buurtbemiddeling. Hij zag als rechter veel burenruzies voorbijkomen. “Mensen die woonoverlast ervaren, moeten zo snel mogelijk bij buurtbemiddeling aan de bel trekken. Dan is de kans op een oplossing het grootst. Ik pleit ervoor dat álle gemeenten buurtbemiddeling gaan aanbieden.” Hester van Buren, bestuursvoorzitter van woningstichting Rochdale draagt buurtbemiddeling een warm hart toe. “Als corporatie heb je baat bij een leefbare buurt. Voor het oplossen van burenruzies vallen we graag terug op goed getrainde en onafhankelijke buurtbemiddelaars. Wij onderkennen de meerwaarde al jarenlang”.

Buurtbemiddeling Amstelland, vallend onder de stichting Beterburen, herkent zich voor een groot deel in de conclusies die de benchmark toont. Vanwege de heldere samenwerking met de lokale diensten vanuit politie, woningbouwcorporatie en gemeente laat buurtbemiddeling Amstelland een bestendig beeld zien met een oplossingspercentage van 73%. De groep betrokken vrijwilligers die als buurtbemiddelaar actief zijn hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Projectleider Jeanine de Koster: “Buurtbemiddeling kan veel voor mensen betekenen als zij met de buren in gesprek willen gaan om een oplossing te zoeken bij burenoverlast. Liever eerst zelf naar een eigen oplossing zoeken. Met elkaar en met de begeleiding van getrainde bemiddelaars kan een gesprek tot verrassende oplossingen leiden. Als buurtbemiddeling staan wij neutraal en onafhankelijk in de zaak. Ons doel is de communicatie zo constructief mogelijke laten plaatsvinden en helpen om heldere afspraken over de oplossing vaststellen met elkaar.” Meer informatie over Beterburen en buurtbemiddeling Amstelland staat in het jaarverslag 2015 van Beterburen. Deze is te vinden op de website van Beterburen: www.beterburen.nl Buurtbemiddeling Amstelland is bereikbaar via telefoonnummer Beterburen 085-9022810, keuzetoets 3, of info@beterburen.nl  of via de website van Beterburen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.