Bijgewerkt: 3 december 2023

110 vluchtelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-06-2016

Stand van zaken noodopvang vluchtelingen week 24-2016 informeert drs. Mirjam van ’t Veld burgemeester van Amstelveen de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames, heren, graag wil ik u op de hoogte stellen van diverse ontwikkelingen met betrekking tot de noodopvang in Amstelveen.

Actuele bezetting noodopvanglocatie

Zoals u weet, is de noodopvanglocatie aan Laan van Kronenburg 2 eind april 2016 in gebruik genomen. Landelijk gezien is de uitstroom naar de AZC’s hoger dan dat er aan nieuwe vluchtelingen Nederland binnenkomt. De bezetting wisselt daarom nogal, maar schommelt rond 110 bewoners. In het begin waren het voornamelijk gezinnen, in de loop der tijd kwamen daar alleenreizende mannen bij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Dagbestedingsactiviteiten van start

De dagbestedingensactiviteiten zijn goed op gang gekomen. Dagelijks zijn er activiteiten voor de bewoners van het centrum. De activiteiten worden over het algemeen goed bezocht. De vrijwilligers passen zich voortdurend aan als het gaat om de wisselende samenstelling van de bewoners (meer volwassenen). De bewoners zijn over het algemeen al iets langer in Nederland en al gewend, de kinderen spreken al een beetje Nederlands. Bijzondere activiteiten: clownsvoorstelling, uitdelen van dadels voor iedereen, sprookjes- concert door VU-orkest, jazzbrunch in de Paaskerk.

Taalactiviteiten:

●         1 op 1 taalactiviteit op persoonlijke uitnodiging met meegebracht lesmateriaal.

In verband met de plotseling toegenomen vraag starten deze en volgende weken:

●         Wekelijkse taalactiviteit met ‘taalbuddy’s’ via Platform Welkom Kronenburg;

●         Taalontmoetingen met koffie en thee bij Ons Tweede Thuis;

●         Taalgroepen doen verkenning van de Nederlandse Taal;

●         De bibliotheek voorziet in taaloefening met het taalprogramma Dutch.

Reacties op de komst van vluchtelingen

Via het klantcontactcentrum, de postbus vluchtelingen en in de online en social media houden we in de gaten, hoe er op de komst van vluchtelingen wordt gereageerd. Daar, maar ook in de bijeenkomst van de klankbordgroep, blijkt dat er geen overlast wordt ervaren, of op andere manieren negatieve signalen zijn.

Veiligheid

De politie heeft begin juni één vluchteling aangehouden wegens overlast. Op mijn verzoek en in overleg met het COA en de politie is deze persoon onmiddellijk overgeplaatst naar een andere noodopvanglocatie in het land. De politie heeft twee wijkagenten gekoppeld aan de opvanglocatie. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar en hebben zeer geregeld contact met de beheerders van het COA. Zij melden, dat het op dit moment uitermate rustig is.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.