Bijgewerkt: 30 juni 2022

14.000 leerlingen in groep 8 geen hoger schooladvies

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
06-07-2020

Het CPB publiceert een reeks publicaties over de economische gevolgen van de coronacrisis. Hiermee levert het een actieve bijdrage om het beleid te ondersteunen met onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten en ramingen.

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14.000 leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’ (pdf 3 pagina’s) van het Centraal Planbureau (CPB).

Foto Amstelveen
(Bron CPB - 2020)

Leerlingen met een migratieachtergrond en kinderen van ouders met een lagere opleiding of laag inkomen lopen zonder eindtoets vaker een hoger schooladvies mis


De eindtoets in groep 8 wordt gebruikt als tweede, objectief, gegeven naast het schooladvies bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Het schooladvies is hierbij leidend, middelbare scholen mogen de eindtoets niet zelf gebruiken in de toelatingsprocedure.

Normaal gesproken kunnen basisscholen het advies voor het niveau van voortgezet onderwijs omhoog bijstellen als de score op de eindtoets hoger is dan verwacht. In de afgelopen jaren kreeg steeds ongeveer 8% van de leerlingen op deze manier een hoger schooladvies. Dit jaar is dat niet mogelijk, omdat de eindtoets vanwege corona geschrapt is. Basisscholen en middelbare scholen hebben verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van het schrappen van de eindtoets te verminderen, maar de effecten hiervan zijn nog onduidelijk. Het is daarom belangrijk om in de gaten te blijven houden hoe de huidige lichting het op de middelbare school gaat doen. Donderdag 9 juli 2020 brengt het CPB een publicatie uit over het effect van het vervallen van de centrale examens in het voortgezet onderwijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.