Bijgewerkt: 3 juli 2022

15 miljoen euro voor Amstelveen bij verkoop Eneco

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-11-2019

Windmolen- en batterijfabrikant Mitsubishi en energiebedrijf Chubu bieden 4,1 miljard euro voor de overname van Eneco. Dit is 1 miljard euro meer dan verwacht. Als Eneco daadwerkelijk wordt verkocht, betekent dit voor Amstelveen als aandeelhouder met 1,5 procent een financiële meevaller van zo’n 15 miljoen euro.

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'De verkoop voor ruim 4 miljard euro is geweldig nieuws, maar het is natuurlijk pas écht zeker als de verkoopovereenkomst is ondertekend en het geld bij ons op de bankrekening staat. Wij voeren een solide financieel beleid en geven het geld niet zomaar uit. De gemeenteraad zal in 2020 een integrale afweging maken van onze ambities en de financiering daarvan. De Eneco-gelden maken daar onderdeel van uit.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat wethouder Financiën tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november 2019


Vorig jaar september heeft de gemeenteraad ingestemd met een collegevoorstel om de Eneco-gelden (die toen werden geschat op 30 miljoen euro) voor de helft te investeren in energietransitie en duurzaamheid. De andere helft gaat naar het verstevigen van de reserves via Sparen Vooraf en de Algemene Reserve, omdat met het verkopen van de aandelen de gemeente de jaarlijkse dividendinkomsten mist. Eneco is nu nog in handen van 44 gemeentelijke aandeelhouders. Zij moeten de komende periode definitief besluiten tot houden of verkopen van hun aandelen. 95 procent heeft het principebesluit genomen de aandelen te verkopen. Verwacht wordt dat bij verkoop de inkomsten in de tweede helft 2020 op de bankrekening staan.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.