Bijgewerkt: 19 mei 2024

16 gemeenten in de regio Amsterdam contracteren jeugdhulp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2014

De wethouders Jeugd van de 16 gemeenten in de regio Amsterdam hebben donderdag 2 oktober 2014 hun handtekeningen gezet onder de contracten met de instellingen voor jeugdhulp. Vanwege de decentralisatie van rijkstaken zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd van Amstelveen: “We willen de jeugdhulp efficiënter maken door het dichter bij de mensen organiseren. Daarbij gaan we uit van het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Jeugd


Hulp aan kinderen gecontinueerd

In de afgelopen maanden is een gezamenlijk team van de regiogemeenten intensief bezig geweest met het sluiten van contracten voor 2015 met aanbieders van jeugdhulp. De uitdaging was om zodanig in te kopen, dat professionals de zorg voor de ongeveer 15.000 hun toevertrouwde kinderen kunnen voortzetten. Constructieve gesprekrondes en de succesvolle inzet van een digitale contracteringsportal voor vrijgevestigden hebben er toe geleid, dat door de regio voor 235 miljoen euro aan jeugdhulp is ingekocht bij ongeveer 40 instellingen en 120 vrijgevestigde en groepspraktijken.

“Er is een ruim aanbod van vrijgevestigden en groepspraktijken. Zo houden ouders de keuze om te bepalen, waar zij de hulp voor hun kind vandaan halen. Daarnaast is door het vormen van sociale teams, met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en jeugd-GGZ medewerkers een snellere signalering en doorverwijzing mogelijk naar meer specialistische zorg.”, aldus de wethouder.

Samenwerkende gemeenten in de regio Amsterdam

De gemeenten die samenwerken in de transitie van de jeugdzorg zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder- Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Donderdag 2 oktober hebben de wethouders van deze gemeenten, samen met de directies van gecontracteerde instellingen hun handtekening gezet onder de nieuwe start van de jeugdhulp in de regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.