Bijgewerkt: 24 juli 2024

17e diploma uitreiking van de Koreaanse school

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
10-03-2010

De 17e editie van de Graduation Ceremony van de Koreaanse school op het Keizer Karel College aan de Elegast 5 werd op zaterdag 6 maart 2010 gehouden.

Het was een kleurrijke plechtigheid in aanwezigheid van de Koreaanse Consul, de heer  H. E. Jae-Woo Kim. Na de Koreaanse en Nederlandse volksliederen werd door leerlingen van de school zang en dans opgevoerd.

Korean school Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2010)

De aula van het KKC tijdens de 17e diploma uitreiking van de Koreaanse school in Amstelveen


De ceremonie werd ook door Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen bezocht en in zijn korte toespraak maakte een Koreaanse versie van het leesplankje ‘Aap, noot, mies’. Na afloop kregen alle leerlingen een placemat met daarop een afbeelding van de traditionele leesplank cadeau.

De burgemeester maakte tijdens de bijeenkomst kennis met schooldirecteur Ik Wha Yang, de schoolbestuurders Yongpyo Lee, Shin Kyong-Am en de voorzitters van de Korean Society in The Netherlands, de heer James Kwak en van Arierang (Dutch Association for Korean Adoptees), mevrouw Floor Eusterbrock.

The English speech of the mayor:

17th edition graduation ceremony at the Korean School (at Keizer Karel College)

Ladies and gentlemen,                                   

Your Excellency Consul Jae-Woo Kim, children, students, staff, parents, relatives, distinguished guests,

Welcome to Amstelveen. What great fun to be here together - and with so many - to celebrate your graduation ceremony once again this year. It seems as if more and more children and students are graduating every year.

It doesn’t only seem so, it is of course true: - also this year, more Korean families have come to live in Amstelveen in the Amsterdam Area. What’s so special about this, is that somehow this has not gone unnoticed in the Amsterdam region.

How can we tell? Well, there is something extra with this 17th edition: - the Korean school for Dutch people. There has been such a great  interest in language courses recently, that the language classes are no longer only held on Saturday mornings, but also on other moments in the week …

When I was young – even younger than today - Dutch children learned how to read with a primer board (‘leesplankje’), which had been used since 1890. The board contained words, and the meaning of the word was described in a picture above the word. Many Dutch people still know all the words of that primer board by heart. The first few lines read:

Aap – noot – mies – wim – zus – jet

Teun – vuur – gijs – lam – kees – bok

Weide – does – hok – duif – scha-pen

In an English version for Koreans, the translation would read something like this:  

Ape – Nut – Foot – Ball – Sister – Dick

Cruyff – Ajax – Guus – Park Ji-sun – Goal

World – Champion – Hiddink – LG

Just kidding of course, what I mean to say is that so many good things have developed, and are developing between Korea and the Netherlands in general, and Amstelveen in particular – that also this graduation ceremony means more than just a celebration of the positive results of you, the students and children.

Our cultures will be increasingly more involved with each other, and will hopefully inspire each other more and more all the time. The best example is of course our, I do apologize, your Guus Hiddink; - however the presence of LG here in Amstelveen and the rapid growth of the number of Koreans in this city are also a great example; – 400 Koreans are now residing in Amstelveen. Fabulous.

Personally, I am very happy that a Korean restaurant (Damso) has opened just around the corner of Cityhall I’m pleased and honoured,  that in the autumn I will visit Korea and hope get to know this country myself. I am really looking forward to this, and will tell you all about it at a next graduation ceremony …

Dear parents, your Excellency, dear children and students; – I congratulate you on this beautiful day, and I really hope that you will always keep warm memories of your stay in the Amsterdam Area, in the City of Amstelveen.

De Nederlandse tekst van de toespraak van de burgemeester:

17e editie diploma-uitreiking op de Koreaanse School (op het Keizer Karel College)

Dames en heren,

Excellentie Consul Jae-Woo Kim, kinderen, studenten, personeel, ouders, familieleden, geachte gasten. Welkom in Amstelveen. Wat leuk om hier samen - en met zo veel - om je diploma-uitreiking nog eens vieren dit jaar. Het lijkt alsof er meer en meer kinderen en studenten gaan elk jaar afstuderen.

Het is niet alleen zo lijkt, is het natuurlijk waar: - ook dit jaar, meer Koreaanse gezinnen komen wonen in Amstelveen in de regio Amsterdam. Wat is er zo speciaal aan dit, is dat een of andere manier dit niet onopgemerkt gebleven in de regio Amsterdam. Hoe kunnen we vertellen?

Nou, er is iets extra's met deze 17e editie: - De Koreaanse school voor Nederlanders. Er is zo'n grote belangstelling voor talencursussen onlangs, dat de taal lessen zijn niet langer alleen op zaterdagochtend, maar ook op andere momenten in de week . Toen ik jong was - zelfs jonger dan vandaag - Nederlandse kinderen leerden lezen met een primer boord ( "Leesplankje"), die was gebruikt sinds 1890.

Aap-noot-mies Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een geborduurde 'Aap-noot-mies' leesplank uit Amstelveen van de vorige eeuw


De raad van bestuur bevatte woorden en de betekenis van het woord is beschreven in een afbeelding hierboven het woord. Veel Nederlanders weten nog steeds alle woorden van die primer boord hart. De eerste paar regels te lezen:

Aap - noot - mies - wim - ZUS - Jet

Teun - vuur - Gijs - lam - Kees - bok

Weide - doet - hok - Duif - scha-pen

In een Engels versie voor Koreanen zou de vertaling lezen iets als dit:

Ape - Nut - Voetbal - Ball - Sister - Dick

Cruyff - Ajax - Guus - Park Ji-sun - Goal

World - Champion - Hiddink - LG

Grapje natuurlijk, wat ik bedoel te zeggen is dat zo veel goede dingen hebben ontwikkeld, en ontwikkeld tussen Korea en Nederland in het algemeen en Amstelveen in het bijzonder:

- Dat ook deze diploma-uitreiking betekent meer dan alleen een viering van de positieve resultaten van u, de studenten en kinderen. Onze culturen zullen steeds meer betrokken bij elkaar, en hopelijk inspireren elkaar meer en meer de hele tijd.

Het beste voorbeeld is natuurlijk onze, ik verontschuldig me, je Guus Hiddink; - Maar de aanwezigheid van LG hier in Amstelveen en de snelle groei van het aantal Koreanen in deze stad zijn ook een groot voorbeeld; - 400 Koreanen nu woonachtig in Amstelveen. Fantastisch!

Persoonlijk ben ik erg blij, dat een Koreaans restaurant (Damso) heeft geopend om de hoek van het Stadhuis. Ik ben blij en vereerd, dat in het najaar zal ik een bezoek Korea en hoop te krijgen in dit land zelf weten. Ik ben echt uit naar deze, en zal alles vertellen over het op een volgende bull uitreiking.

Beste ouders, Excellentie, lieve kinderen en studenten;- Ik feliciteer u op deze mooie dag, en ik hoop echt dat u altijd warme herinneringen aan uw verblijf in de regio Amsterdam te houden, in de Stad van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.