Bijgewerkt: 25 juni 2022

18 koopwoningen aan de Bovenkerkerweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-05-2009

Koopwoningen kunnen de huidige bebouwing gaan vervangen aan Bovenkerkerweg 95-97. Dit kan gebeuren in dezelfde stedebouwkundigde structuur van het noordelijk deel van de nieuwbouwwijk Westwijk Zuidoost. B en W geven de uitgangspunten voor deze gebiedsontwikkeling vrij voor participatie. Daarna kan de gemeenteraad - met inachtneming van de reacties die binnenkomen -beslissen over de Nota van Uitgangspunten (NvU)

Ontwikkelaar Timpaan, tevens eigenaar van het grootste deel van deze grond, heeft een initiatief genomen om de huidige bebouwing (loods/bedrijfsruimte, bedrijfswoning, woning en tuinen) te slopen en hier 18 koopwoningen voor terug te bouwen. Het gaat om een aaneengesloten rij van 13 woningen aan de dijk en 5  vrijstaande woningen ten westen hiervan. De bebouwing is maximaal drie bouwlagen. Omdat voor de realisering van dit plan een wijziging van het geldende bestemmingsplan Westwijk Zuid Oost nodig is, hebben B en W een concept NvU opgesteld.

In de NvU is opgenomen dat deze ontwikkeling een mooie entree van Westwijk Zuidoost oplevert. Aandachtspunten zijn de sanering van de vervuilde grond in dit gebied, het bouwen aan de dijk en de geluidsbelasting door de Bovenkerkerweg.

Deze aandachtspunten vragen om een zorgvuldige aanpak, zo geven de aaneengesloten woningen een geluiddempend effect. Daarnaast is sprake van geluid verminderende maatregelen aan woningen en/of het wegdek.

Nu volgt de participatieperiode. Daarna kan de gemeenteraad definitief beslissen over de NvU. Naar verwachting is dit in september 2009.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.