Bijgewerkt: 29 november 2021

180 woningcorporaties in bezwaar tegen verhuurderheffing

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
06-10-2019

Ruim 180 woningcorporaties lieten op 3 oktober 2019 weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Deze heffing, die betaald wordt over de waarde van sociale huurwoningen, zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing.

De Woonbond steunt de actie van de corporaties tegen de verhuurderheffing. De ingediende bezwaren vallen samen met de actie #ikwileenhuis. De afgelopen weken hebben woningcorporaties samen met de Woonbond aandacht gevraagd voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis zijn tal van verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Foto Amstelveen
(Foto Josje Deekens/Woonbond - 2018)

Paulus Jansen, algemeen directeur van Woonbond


Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden, terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.' Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft.

Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen. De woningcorporaties tekenen formeel bezwaar aan tegen de heffing omdat de heffing in strijd is met de Woningwet. Die stelt dat woningcorporaties hun middelen in moeten zetten in het belang van de volkshuisvesting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS