Bijgewerkt: 29 november 2022

1.825 mensen overleden door zelfdoding in 2020 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
21-04-2021

In 2020 maakten 1.229 mannen en 596 vrouwen een einde aan hun leven. In totaal overleden 1.825 mensen door zelfdoding, gemiddeld 5 per dag. Omgerekend per 100 duizend inwoners is het aantal zelfdodingen de afgelopen drie jaar stabiel. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert.

Met 10,5 zelfdodingen per 100.000 inwoners is het zelfdodingscijfer sinds 2018 stabiel. Begin jaren 1980 was het dit het hoogst (14,7 per 100 duizend mensen in 1984) en in 2007 het laagst met 8,4 per 100 duizend inwoners. Sinds het begin van de jaren negentig overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2021)

Zelfdodingen naar leeftijd 10-80+


Meeste zelfdodingen onder vijftigers. Het aantal mensen dat uit het leven stapt is onder vijftigers het hoogst, zowel bij mannen als vrouwen. In deze leeftijdsgroep nam het aantal zelfdodingen bij mannen toe van 263 in 2019 naar 276 in 2020. In 2019 maakten 136 vrouwen van in de vijftig een einde aan hun leven, in 2020 waren dat er 132. In 2020 maakten 62 jongeren tot 20 jaar een einde aan hun leven; het jaar ervoor waren dat er 67. Onder jongens nam het aantal zelfdodingen af van 43 in 2019 naar 35 afgelopen jaar, bij meisjes nam het toe van 24 naar 27. Het aantal zelfdodingen onder 70-plussers is de afgelopen jaren toegenomen van 285 in 2018 naar 331 in 2020.

Sterfte door zelfdoding naar rato het hoogst onder 80-plussers. Vanaf de jaren 1970 tot in het begin van het nieuwe millennium was de sterfte door zelfdoding naar rato het hoogst onder 80-plussers. In de periode 1980/1984 waren er per 100 duizend 80-plussers jaarlijks gemiddeld 27,3 zelfdodingen. Sinds het laagste niveau werd bereikt in 2005/2009 (12,5 per 100 duizend 80-plussers) nam het aantal zelfdodingen onder mensen van 80 jaar of ouder weer toe, naar 15,2 per 100 duizend 80-plussers in 2020. Onder tieners is sinds de jaren 1970 de sterfte door zelfdoding gestegen van 1,8 naar 3,1 zelfdodingen per 100 duizend tieners in 2020.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.