Bijgewerkt: 25 juni 2022

2,3 procent huurverhoging per 1 juli 2012

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
02-02-2012

De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3% in Nederland. Dat staat in een circulaire van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan onder meer gemeenten en verhuurders. De maximale huurverhoging van de kale huurprijs met 2,3% volgt, zoals afgesproken in het regeerakkoord het niveau van de inflatie.

Nieuw is de mogelijkheid voor verhuurders om de prijs van de woning extra met maximaal 5% te verhogen bij inkomens boven € 43.000. Daarmee kan de verhoging voor deze huurder dus komen op maximaal 7,3%. Het parlement moet nog instemmen met dit wetsvoorstel waarmee het kabinet de doorstroming op de woningmarkt wil bevorderen.

Verhuurders kunnen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet een verklaring van de Belastingdienst vragen om te weten te komen welke huishoudens een inkomen boven € 43.000 hebben. Deze verklaring meldt uitsluitend, of het gezamenlijke inkomen van het huishouden op het woonadres hoger dan € 43.000 of niet. De Belastingdienst verstrekt geen gespecificeerde gegevens over het inkomen. Uitgangspunt voor deze huurverhoging boven de inflatie is het inkomen van 2 jaar daarvoor; voor dit jaar is dat 2010.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.