Bijgewerkt: 13 augustus 2022

20 sociale huurwoningen gereserveerd in Amstelveen voor zorg- en primair onderwijsmedewerkers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-01-2022

Vanaf 24 januari 2022 gaat de Voorrangsregeling Beroepsgroepen open. Dit betekent dat personen die in de zorg- of het primair onderwijsmedewerkers werken voorrang kunnen krijgen op een sociale huurwoning. Hiervoor zijn 20 woningen gereserveerd in Amstelveen. In 2021 is de regeling geïntroduceerd voor werkenden in de zorg en het primair onderwijs.

In 2021 is de Voorrangsregeling Beroepsgroepen met succes van start gegaan. Via deze regeling hebben inmiddels 16 deelnemers getekend voor hun nieuwe woning. Begin 2022 wordt de 17de woning toegewezen aan een deelnemer op de wachtlijst.

De gemeente Amstelveen gaat dit jaar in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard 20 sociale huurwoningen direct toewijzen aan zorg- en primair onderwijsmedewerkers. Na de regeling in 2022 is de tweejarige proef afgelopen en wordt de regeling geëvalueerd. Hiervoor zullen meerdere werkgevers van zorg- en onderwijsinstellingen in Amstelveen worden benaderd. De evaluatie moet ook inzicht geven in de vraag of ze ervoor zorgt dat medewerkers langer werkzaam blijven in de zorg- dan wel onderwijssector. Daarna wordt besloten of deze regeling wordt doorgezet in 2023.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en Volkshuisvesting


De druk op de woningmarkt is hoog en het is moeilijk om aan een sociale huurwoning te komen. 'Voor Amstelveen is het belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn in de zorg en het primair onderwijs. Om te voorkomen dat er grotere tekorten ontstaan geven we deze medewerkers met een huisvestigingsprobleem voorrang naar een sociale huurwoning.” De regeling geldt niet voor medewerkers uit het voortgezet onderwijs omdat deze groep zich kenmerkt door een andere vraag op de woningmarkt' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Andere vitale beroepen. De regeling wordt in 2023 geëvalueerd. Als het een succes is kan de regeling worden uitgebreid naar andere vitale beroepen zoals politie en brandweer. De aanmeldperiode is van 24 januari 2022 tot 14 maart 2022. Om in aanmerking te komen geldt een aantal criteria. Kandidaten werken bijvoorbeeld minimaal 24 uur per week en hebben een aanstelling van tenminste een jaar. Daarnaast staan ze ingeschreven bij Woningnet. Een overzicht van alle criteria en informatie is te vinden op www.amstelveen.nl/voorrangvoorzorgenonderwijs. Aanmelden kan vanaf 24 januari via deze site. Amstelveners met vragen kunnen mailen naar maatwerkwonen@amstelveen.nl 

Woonagenda. Deze zogeheten Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2022 vloeit voort uit de Woonagenda 2020-2023 waarin het woonbeleid van de gemeente is uitgestippeld. Eerder verruimde de gemeente al de startersregeling zodat zorg- en onderwijsmedewerkers ook makkelijker een huis kunnen kopen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.