Bijgewerkt: 23 juni 2024

200.000 mensen waren slachtoffer van stalken in 2023

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
18-05-2024

In 2023 werd 2 % van de Nederlanders van 15 jaar of ouder slachtoffer van stalken. Dit zijn 137 duizend vrouwelijke en 90 duizend mannelijke slachtoffers. In vergelijking met vrouwelijke slachtoffers geven mannen vaker aan dat ze hun stalker(s) niet kennen. Ook doen mannen minder vaak melding van stalking bij hun sociale netwerk of officiële instanties, zoals de politie. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Stalken is het langere tijd volgen van het slachtoffer. Dit kan zowel online als fysiek, bijvoorbeeld door het slachtoffer voortdurend te bespioneren, lastig te vallen of steeds ongewenste e-mails of appjes te sturen.Slachtoffers van stalking gaven ongeveer even vaak aan dat dit online gebeurde als in het echte leven. Zo werd 38 % van de slachtoffers alleen online gestalkt, 40 % alleen fysiek, en 15 % beide.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2024)

Daders van stalking in 2023

Vooral jonge vrouwen slachtoffer van stalken. Bij mannen kwam slachtofferschap van stalken voor in alle leeftijdsgroepen, terwijl het bij vrouwen voornamelijk om jonge vrouwen ging. Zo gaf 3 % van de 15- tot 25-jarige vrouwen aan dat ze het afgelopen jaar gestalkt werd. Bij vrouwen van 25 tot 45 jaar was dit 2 %. Als vrouwen ouder worden, neemt de kans om gestalkt te worden af. Er zijn geen cijfers over slachtoffers die als geslacht X hebben, omdat hier te weinig gegevens over zijn uit de enquête.

Vrouwen gaven vaker aan dan mannen dat ze hun stalker(s) kennen (66 % tegenover 48 %). Mannen wisten relatief vaak niet wat het geslacht van hun stalker(s) was, terwijl vrouwen overwegend gestalkt werden door mannen. Dit was relatief vaak een partner of ex-partner (bij 22 % van de vrouwelijke slachtoffers, tegenover 11 % van de mannelijke slachtoffers). Bij mannelijke slachtoffers was de dader relatief vaak iemand uit de buurt of andere bekende (respectievelijk 13 en 12 %).

Vooral vrouwen ervoeren emotionele problemen door stalken. 74 % van de slachtoffers gaf in 2023 aan door stalken ten minste een emotioneel of psychisch probleem te ervaren. Bij vrouwen was dit 77 % en bij mannen 69 %. Zo gaven vrouwen vaker dan mannen aan zich minder veilig te voelen (55 tegenover 38 %) en ervoeren ze meer slaapproblemen (28 tegenover 20 %) en angstgevoelens (29 tegenover 14 %).

Stalking is ongewenst en/of herhaald toezicht of contact door een individu of groep jegens een andere persoon. Stalkinggedrag houdt verband met intimidatie en intimidatie en kan bestaan uit het persoonlijk volgen of monitoren van het slachtoffer. De term stalking wordt gebruikt met een aantal verschillende definities in de psychiatrie en psychologie, maar ook in sommige rechtsgebieden als een term voor een strafbaar feit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.