Bijgewerkt: 5 december 2022

2012 is het jaar van de historische buitenplaats

Nieuws -> Informatief

Bron: Soren Movig
04-07-2010

´Aardse paradijzen, voor nu en in de toekomst! ´

Nederland is uniek. Geen enkel ander land ter wereld kent zoveel fraaie buitenplaatsen, welke zo onlosmakelijk verbonden zijn met het landschap en onze cultuur.

Ooit sierden zo´n 6.000 buitenplaatsen de Amstel, de Vecht, de Vliet, het Kennemerland, het eiland Walcheren en andere gebieden in Nederland. Thans zijn er nog zo´n 500 van over, stuk voor stuk pareltjes, ten midden van een verstedelijkt landschap. Amstelveen is de trotse bezitter van twee van deze parels: Wester-Amstel, gesticht in 1662, en Oostermeer.

Buitenplaats Amstelveen
(Foto buitenplaatsen2012 - 2010)

Het logo van het themajaar: de kleuren groen, rood en geel staan voor de monumentale tuinen en parken ('groen'), de huizen en bijgebouwen ('rood') en het interieur ('goud')


De stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 is in februari aan de slag gegaan om een jaar vol activiteiten te organiseren rond en op historische buitenplaatsen. Doel van dit jaar is het behoud en ontwikkeling van historische buitenplaatsen een flinke zet in de rug te geven.

Oostermeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Buitenplaats Oostermeer in Amstelveen


Dit door het Nederlands publiek breder te laten delen in natuurlijke- en cultuurhistorische pracht van deze monumenten. En ook door de vele betrokkenen te helpen bij de instandhouding van deze aardse paradijzen.

Nog voordat het themajaar begonnen is, telt deze al één uniek wapenfeit. Het comité van aanbeveling wordt gevormd door álle Commissarissen van de Koningin. Dit is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van ons land.

Wester-Amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Buitenplaats Wester-Amstel is één van de Amstelveense paradijzen bestaat in 2012 350 jaar


Nu al hebben meer dan 90 organisaties en buitenplaatsen zich verbonden aan dit themajaar. Uit de regio doen in ieder geval mee het Amsterdams Historisch Museum, de buitenplaatsen Wester-Amstel, Frankendaal, Groeneveld en Beeckestein, het Noord-Hollands Archief, en een keur aan buitenplaatsen en organisaties uit de Vechtstreek. Het Nationaal Restauratiefonds, het Nationaal Groenfonds en Donatus Verzekeringen ondersteunen het eerste voorbereidingsjaar financieel.

Het komende half jaar wordt besteed aan het verder uitwerken van het activiteitenplan, het vinden van voldoende fondsen en het werven van verdere vrijwilligers voor de activiteiten. De stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 heeft inmiddels van de fiscus de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen.

Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.buitenplaatsen2012.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor toezending van een nieuwsbrief of als vrijwilliger.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.