Bijgewerkt: 2 december 2022

2013 is Nederland-Ruslandjaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
07-12-2012

2013 is Nederland-Ruslandjaar. In maart gaat een veelomvattend programma onder de noemer NLRF2013 van start, waarbij de economische, culturele en sociaal-maatschappelijke samenwerking tussen beide landen centraal staat. Als prelude op het bilaterale jaar speelde het Rotterdams Philharmonisch Orkest gisteravond onder leiding van Valery Gergiev een Russisch repertoire.

Het was Gergievs eerste concert met het orkest in Rotterdam sinds zijn vertrek als chef-dirigent. De officiële opening van het jaar vindt plaats in maart 2013  met een Russisch programma in Nederland. Meer informatie is te vinden op www.nlrf2013.nl

In 2009 aanvaardde Nederland de Russische uitnodiging om in 2013 een Nederland-Ruslandjaar te organiseren, en zo aandacht te schenken aan de bestaande samenwerking en te werken aan innovatief partnerschap. Het programma is opgebouwd rond drie pijlers: Economie, Cultuur en Politiek en Maatschappij.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Nederland-Ruslandjaar, of Нидерланды-Россия Год


Economie. Nederland is een van de grootste handels- en investeringspartners van Rusland. Het aanbod vanuit de meeste Nederlandse topsectoren sluit goed aan op de Russische vraag naar innovatie en modernisering. Rusland is een nog altijd groeiende markt voor Nederlandse producten.

Naar verwachting wordt dit door Russische WTO-toetreding nog verder versterkt. Het Nederlandse bedrijfsleven speelt al actief in op de mogelijkheden in Rusland, o.a. in de sectoren agro, energie en energie-efficiëntie, maritiem, medische technologie en infrastructuur/ (lucht)havenontwikkeling. Ook het WK Voetbal 2018 in Rusland is in economisch opzicht interessant voor Nederland.

Cultuur. Op cultureel gebied zijn de betrekkingen tussen Nederland en Rusland intensief. Nederlandse culturele instellingen besteden in hun programmering regelmatig aandacht aan Russische kunst, cultuur en historie. Daarbij is sprake van een hecht netwerk met Russische partners. Ook van Russische zijde is behoefte aan presentatie van moderne kunst en cultuur uit Nederland. De Russische vernieuwende artistieke gemeenschap staat voor de uitdaging te internationaliseren en te professionaliseren. Dit biedt kansen voor Nederland.

Politieke en maatschappelijke samenwerking. De afgelopen decennia hebben Nederland en  Rusland samengewerkt, waar het gaat om modernisering van overheid en maatschappij. Deze samenwerking betreft niet alleen maatschappelijke organisaties maar ook onderwijsinstellingen en wetenschappelijke instituten.

Dit draagt ook bij aan het gezamenlijke streven naar modernisering en de intensivering van contacten tussen jonge generaties. Streven is om daarbij de dialoog op politiek niveau optimaal te benutten, ook bij onderwerpen waarover Nederland en Rusland met elkaar van mening verschillen.

In de Nederlandse programmering in Rusland is gekozen voor een aantal ‘piekmomenten’, gekoppeld aan bezoeken en missies naar Rusland onder leiding van Nederlandse bewindspersonen en in enkele gevallen mogelijk ook met deelname van leden van het Koninklijk Huis.

Economische, culturele en maatschappelijke activiteiten worden zoveel mogelijk rond deze piekmomenten geprogrammeerd. Bedrijven, individuele culturele programmamakers, bestuurders van steden en provincies worden uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten. De coördinatie van Nederland-Rusland 2013 is in handen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat samen werkt met o.a. het ministerie van Economische Zaken en SICA (Dutch Centre for International Cultural Activities).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.