Bijgewerkt: 25 juni 2024

2013 wordt weer een slecht jaar voor de portemonnee

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
20-09-2012

Voor vierde jaar op rij bezuinigen

Na 2010, 2011, en 2012 wordt ook 2013 weer een slecht jaar voor de portemonnee. Dit blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van de Miljoenennota. 2013 wordt niet zo zwaar als 2012 en een enkeling gaat er zelfs iets op vooruit.

Maar het Nibud ziet ook, dat er groepen zijn die fors inleveren. Vooral ouderen, werkende ouders en mensen in de bijstand hebben minder te besteden in 2013. Het Nibud maakt zich zorgen om de alsmaar dalende koopkracht. Uit recent Nibud onderzoek bleek al, dat 45% van de Nederlanders moeite heeft met rondkomen. 2013 wordt waarschijnlijk nog weer moeilijker en het is de vraag hoe velen dit gaan opvangen.

Wel of geen reiskostenvergoeding scheelt tientallen euro's

Voor het vierde jaar op rij hebben de meeste Nederlanders weer minder te besteden. Dit komt onder andere door de fikse verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf van 33,1% naar 37%. Ook hebben we te kampen met de btw verhoging die op 1 oktober 2012 ingaat. De belangrijkste wijziging voor werkenden is de belastingheffing op de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Dit kan al snel vijftig tot honderd euro per maand schelen. Zie daarvoor de voorbeeldberekeningen onderaan dit persbericht.

Werkende ouders weer de klos

2013 is het vierde achtereenvolgende jaar, waarop ouders met kinderen in de kinderopvang moeten inleveren. Uit Nibud-berekeningen blijkt, dat een gemiddeld gezin (tweeverdieners (50.000 + 30.000) met 2 kinderen die 3 dagen naar de opvang gaan) dat in 2009 nog 1179 euro aan kinderopvangtoeslag kreeg en in 2013 moeten rekenen op 935 euro per maand .

Dit betekent, dat ze in 2009 een eigen bijdrage hadden van 395 euro en dit jaar 773 euro, bij gelijkblijvende omstandigheden. Met de Nibud kinderopvangberekenaar kunnen ouders zelf berekenen hoeveel toeslag ze in 2013 gaan krijgen. Dit is belangrijk voor ouders om uit te zoeken, want het kan al snel 50 euro per maand schelen in vergelijking met vorig jaar.

Zware klappen voor gepensioneerden

Zware klappen krijgen ook de gepensioneerden met een aanvullend pensioen. Zij hebben last van het feit, dat de aanvullende pensioenuitkeringen niet stijgen. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde korting van 0,75% op de pensioenen. Ook wordt de zorgtoeslag voor de hogere inkomens afgebouwd.

Hierdoor hebben ze al snel te maken met een koopkrachtdaling van 100 euro per maand. Daarnaast gaat in 2013 het vermogen meetellen bij het bepalen, of je recht hebt op zorgtoeslag. Dit betekent, dat iedereen die veel spaargeld heeft geen zorgtoeslag meer krijgt. Het Nibud heeft in opdracht van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad meer koopkrachtberekeningen gemaakt, deze zijn in te zien op ouderenorganisaties.nl en cgraad.nl.

portemonnee Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Na 2010, 2011, en 2012 wordt ook 2013 weer een slecht jaar voor de portemonnee


Nibud boodschap: bereid je financieel voor

Nog een groep die het financieel gezien zwaar gaat krijgen in 2013 zijn de bijstandsgerechtigden. Het bijstandsbedrag gaat omlaag. Wel gaat voor hen de zorgtoeslag omhoog, maar niet genoeg om alle prijsstijgingen op te vangen. Voor die groep zal het zeker nodig zijn om zich financieel voor te bereiden op 2013.

Uit het Nibud onderzoek Geldzaken in de Praktijk, dat eerder dit jaar is uitgekomen blijkt dat 45% van alle Nederlanders moeite heeft met rondkomen. Nu er voor het vierde jaar op rij bezuinigd moet worden, vraagt het Nibud zich af of mensen dit nog wel kunnen opvangen. Het is belangrijk om niet de grip op het geld te verliezen. Dit kan onder andere met het Nibud Persoonlijk Budgetadvies.

Nieuw kabinet, nieuwe koopkrachtcijfers?

De vraag is natuurlijk in hoeverre straks het nieuwe kabinet deze voorstellen uit de Miljoenennota nog gaat wijzigen. Het Nibud kan dat niet voorspellen. Maar omdat deze plannen onderdeel zijn van een totale begroting is er niet veel ruimte voor wijzigingen. In januari 2013 komt het Nibud met de definitieve koopkrachtberekeningen voor 2013.

Voorbeeldberekeningen

Zie ook de honderd voorbeelden koopkrachtberekeningen (pdf). En met de Nibud Koopkrachtberekenaar kan iedereen zijn eigen situatie doorrekenen. De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die met het netto inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met vorig jaar. Zie ook: Uitgewerkte voorbeelden Koopkracht 2012-2013 (pdf)

 nibud Amstelveen
(Bron Nibud - 2012)

Het Nibud heeft voor veel huishoudtypen berekend, hoe hun koopkracht zich ontwikkelt tussen 2012 en 2013. In de tabel hieronder staan de verschillen in koopkracht voor 2013 ten opzichte van 2012 volgens de huidige verwachtingen (het is een deel van het tabel)


Achtergronden bij de berekeningen

De voorbeeldberekeningen zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld. Bij de bedragen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 2 % en bruto loonontwikkeling van 2,25 %. Alle fiscale regelingen van 2012 en 2013 zijn gebruikt.

We zijn er vanuit gegaan, dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie. De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is geen rekening gehouden met specifieke aftrekposten of bijtellingen.

In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, gezinsuitbreiding e.d. zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van huishoudens. Als gevolg van het bovenstaande zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden. Zie ook: Koopkracht 2013Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.