Bijgewerkt: 29 november 2022

2018 Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-04-2019

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de regionale veiligheidsrapportage (RVR) van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over het jaar 2018:

'Graag informeer ik u over de regionale veiligheidsrapportage (RVR) van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over het jaar 2018. Voor deze rapportage (pdf 44 pagina’s) maken we gebruik van de regionale veiligheidsindex (RVR) en de lokale politiecijfers van de regiogemeenten. De RVR geeft aan dat Amstelveen goed (groen) scoort op de veiligheidsindex, ook regionaal. De veiligheidsindex is verbeterd (57) ten opzichte van 2017 (61).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


De scores op overlast (verloedering/personenoverlast) en onveiligheidsbeleving dalen ook licht. De criminaliteit (high impact/high volume) laat gemiddeld een redelijke daling zien (-4%), iets lager dan de regionale daling (-6%). Een onderscheid valt hierin wel aan te merken. Daar waar (positief) lichte dalingen zijn te zien in Amstelveen Noord, Oost en Oud-Zuid zien we dit stijgen in Nieuw-Zuid en Westwijk (e.o.). De onveiligheidsbelevingsindex daalt licht in alle wijken. Het totale aantal misdrijven in Amstelveen is vorig jaar gedaald en is overeenkomstig de regionale daling. Kwantitatief is er een mooie daling over de gehele linie van 4006 misdrijven in 2017 naar 3829 vorig jaar.

Foto Amstelveen
(Bron OIS Amsterdam - 2019)

Screenshot van de kaart van Westwijk in Amstelveen op de website van OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) Amsterdam met de misdaadcijfers van 2018


Enkele uitzonderingen zijn: Daar, waar woninginbraken in de regio gemiddeld met 20% daalt blijft dit in Amstelveen vrijwel gelijk. Inmiddels zijn hier diverse structurele acties op gezet door politie en gemeente, waarvan wij de eerste resultaten beginnen te zien. Ook het aantal straatroven is gestegen waaruit wel weer blijkt dat de aanpak op High Impact Crimes een structurele zal moeten zijn anders dan reactief op stijging delicten. Stijging diefstal/inbraken uit garages en schuren. Stijging van zedendelicten. Stijging van overlast door volwassenen daar waar die door jeugd is gedaald. Naast de resultaten uit de RVR informeer ik u graag over een aantal andere ontwikkelingen.

Foto Amstelveen
(Bron Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland - 2019)

De regionale veiligheidsindex is t.o.v. het basisjaar 2014 met 10 punten verbeterd: van 100 naar 90


Regionaal neemt het aantal klachten over discriminatie af. Binnenkort rapporteert het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) uitvoerig en lokaal. Ik hoop u dan het rapport te doen toekomen en u nader te informeren. Voor meer gedetailleerde informatie over de veiligheidscijfers verwijs ik u naar de bijlagen. Op buurtniveau kunt u de veiligheidsindex ook raadplegen op: Hoe veilig is mijn buurt

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, Bas EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.