Bijgewerkt: 28 november 2022

23 gemeenten gaan nieuwe woningen bouwen zonder gasaansluiting

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-02-2018

Amstelveen heeft samen met 22 andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije regio. 23 gemeenten hebben op 1 februari 2018 de intentie uitgesproken om alle nieuwbouwwoningen, waarover het besluit tot bouw na 1 februari valt, nu al op te leveren zonder aardgasaansluiting. Dit vooruitlopend op nieuwe wetgeving die de aansluitplicht op gas schrapt. De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen, waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook, dat eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Foto Amstelveen
(Foto Michiel Wijnbergh/Gemeente Amstelveen - 2018)

Peter Bot wethouder Duurzaamheid tekent tijdens het 'Duurzaam Gebouwd congres' de intentieovereenkomst Aardgasvrije nieuwbouw in de Metropoolregio AmsterdamNoodzakelijke energietransitie. Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave met maar liefst 230.000 woningen tot 2040. Met het oog op afspraken in het Energieakkoord over de noodzakelijke energietransitie om in 2050 vooral duurzame energie te gebruiken, moeten deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd. De markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid: 'Aardgasvrij is de weg die Amstelveen heeft ingeslagen. In Westwijk zijn al grote delen aardgasvrij, aan de Startbaan ontstaat een energieneutrale en duurzame wijk, in Middenwaard en deels de Poeloever laten we woningen bouwen zonder aardgas en de nieuwe Bankrashof-toren wordt aangesloten op het warmtenet. Het is beter nu al nieuwe woningen niet meer aan te sluiten op aardgas, zodat op termijn die woningen niet alsnog moeten worden aangepast aan een nieuwe duurzame energiebron om te voldoen aan afspraken uit het Energieakkoord.'

Voordelen regionale aanpak. Regionale samenwerking binnen de MRA heeft veel voordelen boven een lokale aanpak. Dankzij een regionale aanpak stimuleren gemeenten aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen zonder dat ze elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars hebben dan niet de behoefte om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is.

Het Duurzaam Gebouwd Congres is een begrip in de markt. Deelnemers op beslissersniveau delen kennis met elkaar, creëren nieuwe businesscases en vormen langdurige samenwerkingen. Het laatste congres was op 1 februari 2018 om in één dag geïnspireerd om aan de slag te gaan met de energieneutrale en circulaire ambities van de provincie Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.