Bijgewerkt: 25 juli 2024

25 jaar Stichting Vrienden van Wester-Amstel

Nieuws -> Wester-Amstel

Bron: Amstelveenweb/Søren Ludvig Movig
03-06-2019

Als laatste actiepunt van de 13de Amstellanddag organiseerde de Stichting Vrienden van Wester-Amstel een feest in verband met hun 25-jarige bestaan. Het werd gevierd in de achtertuin van buitenplaats Wester-Amstel onder een groot tentdoek op zondagmiddag 2 juni 2019. De tent was niet overbodig, aangezien op deze zomerse zondag de temperaturen erg hoog waren. Op sommige plekken was het in de zon wel 36°C en daarom konden in de schaduw de genodigden onder het grote canvasdoek een beetje afkoelen.

De Stichting Vrienden van Wester-Amstel is opgericht in 1993 met als doel velen in Amstelland en daarbuiten van de Buitenplaats te laten genieten. Zij wilde de bekendheid van Wester-Amstel vergroten door het organiseren van veel activiteiten. Hiervoor werd veel vrijwilligerswerk verricht en probeerde men fondsen te werven, fondsen voor het onderhoud van de buitenplaats. Samen met het Groengebied Amstelland en de Stichting J.Ph.J.F. Lissone streefde de vriendenstichting ernaar om Wester-Amstel in optimale staat te houden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

11 musici met verschillende saxofoons, soprillo, sopraninosaxofoon, sopraansaxofoon, altsaxofoon, tenorsaxofoon, baritonsaxofoon, bassaxofoon, contrabassaxofoon, subcontrabassaxofoon van het Conservatorium van Amsterdam onder
leiding van Arno Bornkamp zorgden voor de muzikale achtergrond van de feestdag


Het was een feestelijk afscheidsprogramma voor vrijwilligers, donateurs en andere genodigden. Onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes stonden enkele sprekers stil bij het verleden, het heden en de toekomst van Wester-Amstel. De muzikale omlijsting gebeurde door het saxofoonorkest met 11 musici van het Conservatorium van Amsterdam onder leiding van Arno Bornkamp. Het orkest speelde een uur lang verschillende composities van Maurice Ravel, Emmanuel Chabrier, Leonard Bernstein en Astor Piazzola. Later werd door het ‘Duo C Kwadraat’ op klarinet en accordeon sfeervolle Balkan-, Klezmer- en zigeunermuziek gespeeld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De genodigden luisteren naar het saxofoonorkest


De heer Henk Blok, secretaris van de Stichting Vrienden van Wester-Amstel nam het woord en vertelde het een en ander over de eerste jaren van de oprichting die wel bijzonder waren. Men moest aan elkaar wennen, maar alles is goed gekomen. Hij is inmiddels al 11 jaar geleden bij de stichting en toen hij kwam liep het als een trein. Er is een vruchtbare samenwerking met het bestuur en met de andere twee partijen, de Stichting J.Ph.J.F. Lissone onder leiding van eigenaar Søren Movig en Groengebied Amstelland. Henk Blok bedankte hiervoor Henk Meuleman en Jeroen Schepers en overhandigde hen een tasje met daarin een boekje over de geschiedenis van Wester-Amstel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer Henk Blok, secretaris van de Stichting Vrienden van Wester-Amstel vertelt het een en ander over de eerste jaren van de oprichting van de stichting die wel bijzonder waren


Daarnaast bedankte Henk Blok de voormalige buren, de heer en mevrouw Olij, die altijd hun land ter beschikking stelden om bezoekers te kunnen laten parkeren. Tevens hielpen zij de mensen die per ongeluk ingesloten waren op het landgoed, omdat zij over het bruggetje dan toch via hun grond naar buiten konden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mevrouw en de heer Olij


Henk Blok vertelde nog over allerlei activiteiten zoals de beeldentuin, schildercursus voor kinderen, 400 jaar geboortedag Rembrandt en kinderverkleedpartijen. Hij vertelde over de Stinzen-tuin, de Ko Meulman tuin, de vlindertuin, de Engelse tuin en nog veel meer. Het boekje van het groengebied over Wester-Amstel is aangevuld vanaf 1992 door Søren Movig, Finette van der Heide en Henk Blok zelf. Dit boekje mochten de vrienden en donateurs deze middag mee naar huis nemen. Dankzij de Stichting Lissone, het Groengebied en de Vriendenstichting is Wester-Amstel geworden tot een bloeiende buitenplaats, een oase voor het publiek. Henk Blok eindigde zijn speech met de woorden dat hij hoopt dat de Buitenplaats nog heel lang de oase voor de mensen mag zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Leden van 'Duo C Kwadraat': Caspar Terra op klarinet en Coos Lettink op accordeon spelen klezmer muziek, een muzikale traditie van de Asjkenazische Joden uit Oost-Europa. Het is een Joodse diasporabevolking die rond het einde van het eerste millennium in het Heilige Roomse Rijk (962-1806) is ontstaan


Het ‘Duo C Kwadraat’ speelde weer een muziekje zodat de mensen even konden verzitten, of iets te drinken konden halen en toen kreeg Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken van Amstelveen met onder meer Groengebied in haar portefeuille, het woord. Zij vertelde dat zij sinds een jaar ook lid is van het dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland. Floor zou het kort houden, maar dat lukte niet echt. Ze nam het publiek mee in een klein stukje geschiedenis en vond het leuk dat ze nu ook gezichten bij namen zag. Floor kende de buitenplaats wel aangezien zij het altijd passeert tijdens haar hardlooprondje langs de Amstel, maar ook heeft ze hier wel vergaderd. Voor de geschiedenis nam ze het publiek mee vanaf haar geboorte in 1980, toen de Stichting Groengebied Amstelland nog gevestigd was in het raadhuis van Amstelveen. Door de groei van deelnemers aan de stichting Groengebied keken ze rond om zich ergens te vestigen en kwamen terecht in Amsterdam ZO in boerderij Langerlust. Daar bleven ze niet zo lang vanwege de plannen die Amsterdam met Langerlust had en toen kwam Wester-Amstel in beeld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken en Lid van Algemeen- en Dagelijks Bestuur van het Groengebied Amstelland tijdens haar toespraak


De Buitenplaats verkeerde echter in een hele slechte staat en het mooie is, zo vervolgde Floor, dat de stichting Lissone en Groengebied plannen maakten hoe de Buitenplaats op te knappen. Zo kon het Groengebied zich hier huisvesten en de toekomst zeker stellen. In 1988 werd gesproken over een erfpachtconstructie en op 17 mei 1998 werd die constructie eindelijk ondertekend. Het Groengebied kon zich hier vestigen en ook een subsidie aanvragen bij het Rijk om het gebouw en landgoed op te knappen. Het duurde ruim een jaar, maar medio 1990 was het gebouw helemaal opgeknapt en was het de bedoeling om de Buitenplaats ook open te stellen voor publiek. Dat gebeurde één keer per jaar, in eerste instantie op Open Monumentendagen en de belangstelling was gigantisch. De tuin en het landgoed waren wel vaker open voor publiek. Om alles in goede banen te leiden werd in 1993 de stichting Vrienden van Wester-Amstel opgericht waarbij de inzet van vrijwilligers overweldigend was. Zij zorgden voor continuïteit, voor structuur, voor activiteiten en Floor zei dat ze daar erg van onder de indruk was.

Nu het verdrietige - zo vertelde Floor, want de stichting Vrienden heeft een overeenkomst met het Groengebied Amstelland getekend. In 2016 keek het Groengebied naar de financiën en ook naar de overeenkomst van de erfpacht die loopt tot december 2019. Het onvermijdelijke gebeurde want de financiën gaven de doorslag om de erfpacht overeenkomst te beëindigen. Het Groengebied gaat verhuizen naar Boerderij Elsenhove in Amstelveen, maar dat betekent wel een bittere pil voor Wester-Amstel. Die moest op zoek naar een nieuwe huurder en Floor wil dit stukje erfgoed niet verloren laten gaan. Ze hoopt dat de Vrienden toch nog de vrienden zullen blijven zonder Groengebied en de Stichting Lissone een warm hart toedragen. Floor vertelde dat alle Vrienden en vrijwilligers een goodybag van het Groengebied mochten afhalen bij Willeke met de mooie grijze haren! En met die woorden beëindigde Floor Gordon, als wethouder en Bestuurslid van het Groengebied Amstelland, haar “korte” speech. Zij gaf het woord aan Søren Ludvig Movig voorzitter van de Stichting J. Ph.J.F. Lissone en rentmeester hoeder van zijn familie-erfgoed. Zijn speech ging als volgt:

'Vrienden en Vriendinnen,
'Het bestuur van onze vriendenstichting heeft mij min of meer opgedragen om u te vertellen over de toekomst van Wester-Amstel. Dat is bepaald geen sinecure op een gelegenheid die is aangekondigd als 'afscheidsfeest'. De - misschien wel wat dwingende - uitnodiging afslaan was natuurlijk geen optie. Vandaar dat ik hier voor u sta. Ik heb hier twee pagina’s bijzonder saaie speech en toen ik deze gister schreef dan denk je, wat moet je en wil je nu eigenlijk allemaal vertellen. Ik ben echter de belangrijkste openingszin vergeten: De toekomst van Wester-Amstel zit daar'en hij wees naar zijn petekind Kirsten, één van de dochters van zijn zus. Kirsten moest van Søren opstaan en even minzaam knikken naar het publiek! Kirsten kreeg applaus en Søren zei nogmaals 'dat is de volgende generatie Movig Lissone.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

René, petekind Kirsten en Søren Movig in de tuin van Wester-Amstel onder de tulpenboom. Deze boom werd na haar geboorte voor haar geplant met haar luier onder in het gegraven gat. Helaas overleefde de boom dit niet en werd een nieuwe geplaatst
die nu is uitgegroeid tot een flinke boom. De Tulpenboom is alom bekend onder de gewone naam tulpenboom , maar heet
officieel Liriodendron vanwege haar grote bloemen die oppervlakkig op tulpen lijken. De boom wordt soms aangeduid als tulpenpopulier of gele populier


Je moet het verleden kennen om over de toekomst te kunnen praten en ik wil niet zover teruggaan als in het boekje is beschreven, maar voor mij is het logische startpunt exact 32 jaar geleden. Toen kreeg ik een telefoontje van mijn grootouders uit Zwitserland, dat zij definitief niet zouden terugkeren naar Wester-Amstel. Mijn grootouders waren al een aantal jaren bezig met restauratieplannen voor het park en het huis – ik vind het ontzettend aardig van Floor dat zij over een opknapbeurt spreekt – het achterhuis was onbewoonbaar verklaard en het voorhuis was letterlijk van de palen afgegleden. Mijn grootvaders gezondheid was dusdanig verslechterd dat een reis naar Nederland ondenkbaar was geworden en zij hebben mij niet gevraagd, maar het was wel duidelijk dat er een oplossing moest komen. Daar stond ik als 23-jarige onnozelaar, enig overgebleven bestuurder van onze familiestichting en ik moest voor een oplossing zorgen. Uit het feit dat we nu ruim dertig jaar later hier zitten, is duidelijk dat die oplossing er is gekomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Onder de grote tent volgen de gasten en de leden van de Vrienden van Wester-Amstel de toespraken


Ik kan u wel vertellen, dat waren toen slapeloze nachten. En vrienden, dat is een bruggetje naar het afgelopen jaar, alhoewel ik normaal gesproken goed slaap, was het wéér een jaar van slapeloze nachten. Overigens zitten er in het publiek verdekt een paar familieleden opgesteld die mij zeiden Søren, als je weer als een Movig begint te ouwehoeren, dan maken we dit gebaar en Søren maakte een beweging van het doorsnijden van zijn keel!

Ons doel was helder. Dóórgaan met Wester-Amstel, als levende buitenplaats. Als plek met een familiegezicht, maar ook als een plek voor iedereen om te genieten van het buitenleven. Een plek voor alle generaties, een plek om te feesten, te rouwen, te werken en te lachen. Een plek van een 4 eeuwen oude buitenplaats, die springlevend is. We moesten alleen nog maar even een nieuwe huurder vinden, om al dit kostbaars in stand te kunnen houden. Het makelaarsbord dat sinds augustus 2018 in de voortuin staat, zal u niet over het hoofd hebben gezien en gelukkig zag Floor Gordon dat ook tijdens haar trainingsrondjes. En dat was dames en heren, ook precies de bedoeling en we hebben ook heel wat belangstellenden gehad. Met vele, soms ietwat wonderlijke voorstellen, die bepaald niet allemaal goed passen bij datgene wat we allemaal met Wester-Amstel voor ogen hebben. Echter …… vandaag kan ik u vertellen dat we een serieuze gegadigde hebben als opvolger van Groengebied Amstelland. Maar .... hun naam kan ik nog niet noemen. Er werd meteen geapplaudisseerd, maar Søren zei, klap niet te hard. Zie het als - we zijn verloofd, maar we moeten het nog eens worden over de huwelijkse voorwaarden. Het wordt geen verstandshuwelijk, er zit wel degelijk liefde in.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Søren Movig voorzitter van deze familiestichting J.Ph.J.F. Lissone vertelt over de toekomst van Wester-Amstel


Onze nieuwe huurder past perfect bij Wester-Amstel en we verwachten dat we deze zomer nog nodig hebben om tot een definitieve overeenkomst te komen. Hopelijk kan in september de vlag uit. Dat betekent voor U en voor ons allemaal, dat er weer ruimte is om te dromen over een nóg mooier Wester-Amstel. Over een Wester-Amstel als parel van het Amstelland, misschien wel de poort van het Amstelland, een plek voor iedereen. Over de bouw van een Oranjerie, voor onze vrijwilligers én bezoekers. Over nieuwe culturele evenementen in het park. Over de terugkeer van de beeldentuin. Over nóg mooiere tuinen, met nog spectaculaire plantencollecties. Over een florerende vogelstand. Over een vertrek van de buxusmot. Over hoe we van Binnen naar Buiten gaan. Over het nieuwe hoofdstuk in het verhaal van Wester-Amstel.

Dat we aan dit nieuwe hoofdstuk kunnen gaan beginnen is te danken aan jullie allemaal. Dankzij jullie inzet en betrokkenheid over de afgelopen jaren heeft Wester-Amstel zich ontwikkeld tot wat het nu is. Niet alleen tot een prachtige plek om te vertoeven, maar ook tot een warme gemeenschap. Maar niet iedereen gaat meeschrijven aan ons nieuwe hoofdstuk. Voor velen hier is vandaag daadwerkelijk een afscheid, afscheid van Wester-Amstel, van de afgelopen 25 jaar. Voor al die mensen die zich de afgelopen jaren zo hebben ingezet: héél véél dank. Dankzij jullie heeft Wester-Amstel de afgelopen jaren gebloeid als nooit tevoren. Vergeet alsjeblieft niet dat onze poort ook voor jullie wagenwijd open blijft staan.

Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die mee willen doen aan het nieuwe hoofdstuk. Dank jullie wel! Het is jullie steun die ons het vertrouwen geven, dat we het voor elkaar gaan krijgen. Dat die mooie dromen over de toekomst van Wester-Amstel bewaarheid gaan worden. En wie weet, dat we over dertig jaar hier weer met zijn allen bij elkaar kunnen komen. Dromen, dromen, dromen en mekaar zachtjes in de armen kunnen knijpen en zeggen wat is het toch mooi. Ik wil graag het glas met u heffen en een toast uitbrengen op de toekomst van Wester-Amstel!' -en daarmee beëindigde Søren zijn toch wel wat emotionele speech.

Het ‘Duo C Kwadraat’ sprong meteen weer op en speelde hun vrolijke deuntjes. Velen pakten nog een drankje, kregen weer hapjes gepresenteerd, liepen rond en bespraken nog de laatste zaken met elkaar. Het was een geweldig mooie middag die niet alleen door het mooie weer was ontstaan, maar zeker ook door het goede nieuws. Nu maar hopen dat de partijen in pais en vree de huwelijkse voorwaarden kunnen bespreken, zodat ook de redactie van Amstelveenweb weer regelmatig te vinden is op het landgoed.


Hier een impressie van de feestelijke middag


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Buitenplaats Wester-Amstel op 2 juni 2019


Wester-Amstel is een historische buitenplaats, gesticht door Nicolaas Pancras (1622-1678), burgemeester van Amsterdam. Het was toen én nu de perfecte manier om aan de drukte van de stad te ontsnappen. Het huis, de poort, de theekoepel en het park zijn rijksmonument. Het park is familiebezit en het oudste groene monument van de gemeente Amstelveen. Kijk op de website Amstelveenweb.com bij gebeurtenissen Wester-Amstel, wat er zoal heeft plaatsgevonden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.