Bijgewerkt: 16 juni 2024

278.000 euro in projecten Amstelveense basisscholen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-08-2013

Net als vorig jaar hebben burgemeester en wethouders van Amstelveen basisscholen gevraagd projecten te ontwikkelen voor de verbetering van de Brede School en de onderwijskwaliteit. De beste ideeën subsidieert het college voor 75%, waardoor slechts een kleine investering voor rekening van de scholen komt.

Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs: ’De stimuleringsregeling is al twee jaar een groot succes. Ondanks het feit, dat het overal wat minder gaat, hebben we besloten hier niet aan te tornen. Goed onderwijs is immers van groot belang voor onze stad. Samen met scholen en ouders werken we dan ook hard aan de kwaliteit van het onderwijs en stimuleren we de ambities van scholen’.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs


Naast de investering in scholenbouw draagt de gemeente bij aan de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijke thema's zijn hierbij ICT ontwikkeling, omgaan met excellentie/hoogbegaafdheid en taalbeleid. Bedoeling is eenmalige stimulering met een blijvend resultaat.

Andere gestelde criteria zijn, dat de projecten moeten bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, ouders betrokken moeten worden, leerlingen voorbereid worden op de maatschappij en talentontwikkeling van leerlingen en leerkrachten is belangrijk. Het criterium dat ook het bedrijfsleven bij het project is betrokken blijkt ook dit jaar in praktijk heel lastig. Sommige scholen gaan hier creatief mee om, zij zorgen voor gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven.   

Brede School

Het college heeft € 69.000 subsidie verstrekt voor aanvragen van scholen rondom Brede Scholen. Projecten die samenwerking en positiebepaling van brede scholen stimuleren en/of die gericht zijn op kwetsbare kinderen ontvangen 100% van de aanvraag. Projecten die de taal-, lees- en leerontwikkeling bevorderen ontvangen 75% van de aanvraag.

Afwijzingen

Ook dit jaar heeft het college subsidieverzoeken moeten afwijzen. Dit maal voor een totaalbedrag van € 45.000. Niet alleen, omdat het budget werd overschreden, maar ook omdat deze aanvragen minder, of niet aan de voorwaarden voldeden. Zo is de subsidie niet bedoeld voor inzet of vervanging van personeel. Beter vindt het college, dat leerkrachten worden getraind, zodat ze bepaalde trainingen en lessen later zelf kunnen geven.

Nieuwe weg

De gemeente is met ingang van het schooljaar 2011 – 2012 een andere weg ingeslagen. Tot die tijd kregen scholen pondsgewijs een bijdrage uit de regeling ‘schoolbegeleiding’. Dit is niet langer meer het geval.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.