Bijgewerkt: 25 juni 2022

2.832 burgers koninklijk gedecoreerd tijdens de Lintjesregen 2021

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen
27-04-2021

De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning (de Lintjesregen) vond plaats op maandag 26 april 2021. Vanwege het coronavirus heeft de Lintjesregen ook deze keer een aangepaste vorm.

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreren of informeren die dag voor 13:00 uur de 2828 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant. In verband met de coronamaatregelen kunnen de uitreikingen de hele week plaatsvinden, dus van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van alle dan geldende coronamaatregelen.

Burgers en maatschappelijke organisaties dienden voor de lintjesregen 3113 voorstellen in. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten. Na de adviezen over deze voorstellen van de burgemeesters en de commissarissen van de Koning komen deze voorstellen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering. Op advies van het Kapittel worden voorstellen voorgedragen door de regering aan Zijne Majesteit de Koning.

Op 26 april werden 18 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 2810 personen werden benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk kregen 80 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 285 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen in 2021
1. Er zijn 2.742 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 156 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. (Voor een klein deel overlappen deze cijfers.)
2. Van alle gedecoreerden zijn er 2.434 personen (86%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
3. Er zijn 998 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1.830.
4. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, namelijk 503. In Noord-Brabant zijn er 481 personen gedecoreerd en in Gelderland 404 personen.

17 koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Amstelveen
Op maandag 26 april 2021 reikte burgemeester Tjapko Poppens, uit naam van Zijne Majesteit de Koning, 17 lintjes uit in Amstelveen: 2 Officieren, 1 Ridder en 14 Leden in de Orde van Oranje-Nassau. Van de 17 gedecoreerden zijn 15 inwoners uit Amstelveen, één uit Amsterdam en één uit Schellinkhout. Allen mensen die zich gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Vanwege de coronamaatregelen was bij deze Algemene Gelegenheid 2021 ofwel ‘Lintjesregen’ een openbare bijeenkomst in het raadhuis niet mogelijk. De burgemeester ontving mensen om de beurt in aparte ruimten en met een klein gezelschap in het raadhuis. De verrassing en blijdschap waren er voor de meesten niet minder om.

Burgemeester Tjapko Poppens: 'Lintjesregen is altijd weer een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. Wat mij opvalt in Amstelveen is het grote aantal enthousiaste, betrokken vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, de wijk of hun medemens. Ik ben trots op alle Amstelveense vrijwilligers. Vandaag is een aantal van hen in het zonnetje gezet. Zeer verdiend. Van harte gefeliciteerd.' 

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau: De heer Eric van Agtmaal
Richtte Mekong Eye Doctors en later Asian Eye Care op, organisaties ter bestrijding van blindheid in Zuidoost-Azië. Was jarenlang de drijvende kracht achter deze organisaties, zowel in Nederland als ter plaatse. Hij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van oogheelkundige zorg en het welzijn van kansarme kinderen in Zuidoost-Azië.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heer Eric van Agtmaal Officier in de Orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau: De heer Anton Maas
Ontvangt deze onderscheiding voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de bridgesport nationaal en internationaal, gedurende een periode van 50 jaar. Niet alleen als speler maar ook als voorzitter van de spelersraad, lid van protestcommissies van de European en World Bridge League en begeleider en non-playing captain van Nederlandse topteams.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heer Anton Maas Officier in de Orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Mevrouw Marjolein Bos
Richtte de patiëntenvereniging Cystinose Groep Nederland op. Is ruim 20 jaar de organisator, voorzitter en drijvende kracht achter deze vereniging die de belangen behartigt van Cystinose patiënten. Zet zich ook op Europees niveau vrijwillig in voor belangenbehartiging van Cystinose patiënten.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met mevrouw Marjolein Bos Ridder in de orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: Mevrouw Mieke Regelink
Al vele jaren de drijvende kracht achter veel (sport)activiteiten in de Amstelveense samenleving. Zij organiseert sportdagen en activiteiten om met name ouderen in beweging te krijgen. Eerst via Movetivation en later als voorzitter bij VML Nederland. Daarbij is zij actieve vrijwilliger bij het Noorddamcentrum en vrijetijdsvereniging De Schakel.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met mevrouw Mieke Regelink Lid in de orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer Ton Feldmann
Maakt, naast zijn jarenlange brede inzet bij Hockeyvereniging Myra, deel uit van de werkgroep weidevogels van IVN Amstelveen. Daarnaast is hij ruim 15 jaar een actieve vrijwilliger en penningmeester bij moestuinvereniging Nesserlaan.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met Ton Feldmann Lid in de orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer Lex Nieuwenhuizen
Vervult ruim 35 jaar tal van functies voor voetbalvereniging Sporting Martinus. Van speler tot trainer, lid van jeugd- en pupillencommissie en wedstrijdsecretariaat. Hij zette de eerste stappen naar digitalisering van de ledenadministratie.

Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer Richard Nieuwenhuizen
Zet zich naast zijn vrijwilligerswerk voor de diaconie en het Latijns Parochiekoor van de Augustinuskerk, ook al ruim 30 jaar in voor voetbalvereniging Sporting Martinus. Betrokken bij het onderhoud, verbouwingen en uitbreiding van het clubhuis, maar ook als trainer actief. Daarnaast richtte hij Talenten aan de slag op.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heren Lex en Richard Nieuwenhuizen
beiden Lid in de orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer Freek Vogelaar
Was 25 jaar betrokken vrijwilliger bij Kinderland Vakantiekampen en bestuurder bij Jeu de Boules Buitenveldert, Bulderbaan en Petanque Lijnden. Deed en doet allerlei hand- en spandiensten voor deze verenigingen. Ook zette hij zich in voor het Ronald McDonald fonds en is hij een actieve vrijwilliger bij Zonnehuisgroep Amstelland.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heer Freek Vogelaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer en mevrouw Piet en Riet Bresser
Zetten zich ruim 30 jaar in voor buren en buurtgenoten in de breedste zin van het woord, maar ook voor goede doelen zoals goederen voor Roemenië en Voedselbank. Daarnaast actief voor culturele organisaties zoals Fotofestival Naarden, stichting fotoarchief Kees Scherer en Stadsherstel.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heer en mevrouw Piet en Riet Bresser Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer Jan Burggraaf
Ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Hij zorgt al 50 jaar voor het onderhoud van de velden en gebouwen en is tevens adviseur voor het bestuur. Daarnaast was hij 15 jaar vaste kracht bij het barbeheer.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heer Jan Burggraaf Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer Rik Jonkman.
Is naast beroepskracht bij de brandweer ruim 30 jaar vrijwilliger bij het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum (nu onderdeel van het Nationaal Veiligheidsinstituut). Bij Stichting Behoud Erfgoed Brandweer Amsterdam is hij ruim 20 jaar beheerder en restaurateur van de museale collectie van de brandweer.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heer Rik Jonkman Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heer Soerin Mahesh
Zette zich ruim 40 jaar in voor betere zorg voor mensen in achterstandswijken en meer aandacht voor allochtone patiënten. Daarnaast zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties, onder meer stichting Om Tryambakamen, de tempel Radha Krishna Madir en de Hindoe Ouderen Bond.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de heer Soerin Mahesh en zijn echtgenote Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: De heren Willem Groen, Eduard Neter, Henry Neeter en Hans Vos. Zij ontvangen deze onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV).
De heer Groen is meer dan 15 jaar bestuurslid. Was lid van de cliëntenraad voor verzetsdeelnemers en oorlogsslachtoffers van de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR). Maakte deel uit van de commissie die de transitie naar de SVB mogelijk maakte.
De heer Neter deed jarenlang de administratie voor het Gettopensioen en was redacteur van de nieuwsbrief en website van het VBV. Tevens 18 jaar actief voor belangenvereniging de Witte Hoeve en stichting Villapark de Witte Hoeve in Schellinkhout.
De heer Neeter was jarenlang verantwoordelijk voor de communicatie van het VBV, onder meer de opmaak van de nieuwsbrief en opzet van de website. Ook oprichter, secretaris en voorzitter van Vereniging Amstelland Kunst en als vrijwilliger betrokken bij AmstelveenZ magazine.
De heer Vos vervult bijna 40 jaar verschillende bestuursfuncties bij het VBV. Ook is hij ruim 20 jaar vrijwilliger bij stichting Zichron Menachem Nederland. Daarnaast was hij circa 30 jaar lang baancommissaris bij schietsportvereniging Maccabi en penningmeester van stichting Pallas.


Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

De heren Willem Groen, Eduard Neter, Henry Neeter,en Hans Vos Lid in de Orde van Oranje-NassauAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.