Bijgewerkt: 24 maart 2023

285 miljoen euro voor arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
11-09-2019

Het kabinet stelt structureel 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Minister Slob roept de sociale partners op om snel afspraken te maken over de besteding hiervan.

Dat schrijven minister Slob en minister Van Engelshoven in een voortgangsrapportage over de aanpak van het lerarentekort aan de Tweede Kamer. Het geldbedrag is het gevolg van de zogenaamde loonbijstelling, om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector kunnen meebewegen met die van werknemers van bedrijven. Het is aan werkgevers en werknemers aan de cao-tafel om de bestemming voor het geld te bepalen en daar afspraken over te maken. Te denken valt aan een hogere beloning voor schoolleiders en leraren in het voortgezet speciaal onderwijs of een arbeidsmarkttoelage voor leraren. Momenteel zijn de sociale partners niet meer met elkaar in gesprek.

Foto Amstelveen
(Foto Valerie Kuypers/MOCW - 2018)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


Dringende oproep. 'Ik doe een dringende oproep op de sociale partners om weer om tafel te gaan en dit geld te gebruiken voor leraren. Als de schoolbesturen en vakbonden niets doen, gaat het geld de reserves in. Dat zou zonde zijn', zegt minister Slob.

Hoogste prioriteit. Leraren ontvingen in 2018 en 2019 een verhoging van de lerarensalarissen van gemiddeld 9,5 procent, onder meer dankzij de extra investering van 270 miljoen euro vanuit het regeerakkoord. Het is van belang te blijven werken aan het aantrekkelijk maken van het beroep van leraar. Het lerarentekort wordt ook dit schooljaar op veel plekken gevoeld, in het bijzonder op scholen in de Randstad. De aanpak van het lerarentekort, in samenwerking met alle betrokkenen in het onderwijs, heeft dan ook de hoogste prioriteit.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/OCW - 2018)

Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Positieve effecten. De eerste positieve effecten van de aanpak zijn zichtbaar. Leraren merken dat de werkdruk omlaag is gegaan dankzij een forse investering, vanaf het huidige schooljaar 333 miljoen euro oplopend tot 430 miljoen euro. Ook komen jaarlijks honderden nieuwe leraren voor de klas, mede dankzij subsidies voor zijinstroom (25,4 miljoen euro) en herintreden (2500 euro per herintreder).

Pabo* aantrekkelijker. Ook het aantal studenten dat met de pabo begint, is gestegen. Vorig jaar met 11 procent en dit jaar verwachten we verdere groei. Lerarenopleidingen zijn bovendien aantrekkelijker gemaakt door de halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar. Lerarenopleidingen en gemeenten werken nauwer samen om het tekort op regionaal niveau aan te pakken en krijgen daarvoor 18,7 miljoen euro. De vier grote steden krijgen elk 1 miljoen euro voor de aanpak van het lerarentekort.

(* Pabo= De pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo) is de benaming van het opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs in Nederland. Studenten volgen hier een vierjarige hbo-opleiding, waarna men zich Bachelor of Education mag noemen. Voorheen werd deze opleiding kweekschool of normaalschool genoemd. Inhoudelijk waren deze opleidingen echter niet vergelijkbaar met de huidige.)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.