Bijgewerkt: 8 december 2023

3,25% loonsverhoging voor alle gemeenteambtenaren

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
04-07-2017

FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben samen een principeakkoord cao Gemeenten bereikt met de VNG. Er zijn afspraken gemaakt over 3,25% loonsverhoging, gelijk loon voor gelijk werk, Echte banen voor jongeren en loopbaanontwikkeling. Het akkoord loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019; 1 jaar en 8 maanden. In januari 2017 hebben gemeentemedewerkers een loonsverhoging gehad van 0,4%. In augustus 2017 wordt het loon structureel met 1% verhoogd en het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5% per 1 december. In januari 2018  volgt 1,5% loonsverhoging en per 0,25% verhoging van het IKB per i juli. In totaal betekent dit een verhoging van 3,25% structureel over 20 maanden.

Foto Amstelveen
(Foto FNV/Martin de Bouter - 2017)

Bert de Haas, bestuurder FNV Overheid


Einde Payrollbasis. FNV is vooral tevreden, dat het eindelijk gelukt is om een afspraak te maken, die het voor werkgevers minder aantrekkelijk maakt om mensen op payrollbasis in te huren. De kern van de afspraak is, dat deze medewerkers minimaal dezelfde beloning krijgen als medewerkers in vaste dienst. Inclusief de bijdrage voor sociale zekerheid en pensioenopbouw. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De basisafspraak is bovendien, dat structureel werk in een vaste aanstelling wordt verricht. ''Mensen in vaste dienst krijgen voortaan hetzelfde loon als mensen die op payrollbasis werken. Maar voor payrollers moeten de bedrijven nog een toeslag betalen, daarom wordt het aantrekkelijker ze in dienst te nemen”, legt Bert de Haas, bestuurder FNV Overheid uit.

Verdere uitrol generatiepact. Mede door verdere inzet van het generatiepact is afgesproken dat gemeenten in 2017 en 2018 nog eens 2000 jongeren aan een baan helpen. Het generatiepact is ook een effectieve manier om duurzaam werken voor oudere medewerkers mogelijk te maken. Daarnaast is afgesproken een pilot te doen met leerambassadeurs, om de ontwikkeling van medewerkers en hun loopbaankansen te vergroten.

Voor wie geldt de cao? Deze cao is van toepassing op 160.000 gemeenteambtenaren, medewerkers van Veiligheidsregio’s, samenwerkingsverbanden, GGD’s en medewerkers van andere organisaties die aangesloten zijn bij de cao gemeenten. De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.