Bijgewerkt: 19 april 2024

300 miljoen euro voor hoogwaardige Amstelveenlijn

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
09-02-2012

De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid investeren 225 miljoen euro in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. De Amstelveenlijn (lijn 51) wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler.

Amstelveen en de zuidelijk daarvan gelegen gemeenten worden daarmee goed aangetakt op de Zuidas, de trein en de Noord/Zuidlijn. Ook het Rijk zal minimaal 75 miljoen euro bijdragen aan het project. Eric Wiebes (Stadsregio en gemeente Amsterdam), Jan Willem Groot (Amstelveen) en Marco Kreuger (stadsdeel Zuid) willen, dat de huidige Amstelveenlijn sterk verbetert door meer capaciteit en een hogere frequentie te bieden ten opzichte van de huidige lijn.

tram Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Trams van GVB in Amstelveen, Binnenhof


De Amstelveenlijn is één van de belangrijkste slagaders van het openbaar vervoer in de regio. De tram moet berekend zijn op een groeiend aantal reizigers en economische verbeteringen. Daarnaast is geld gereserveerd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming op belangrijke kruisingen. Het was belangrijk om één afgewogen besluit te nemen over de Amstelveenlijn en het aanleggen van het ZuidasDok.

De voorgestelde tramvariant biedt een compacte overstap op station Zuid tussen de Amstelveenlijn, bussen, Noord/Zuidlijn, Ringlijn en trein. Ook ontstaat door de herinrichting van het gebied een kortere loopafstand tussen station Zuid en de VU. Er is afgesproken, dat tijdens de bouw van het ZuidasDok de huidige Amstelveenlijn blijft rijden.

Aan het exacte ontwerp van de uiteindelijke tramlijn wordt de komende tijd nog hard gewerkt. In maart wordt een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de lijn en overige geïnteresseerden. Voor de zomer doen de bestuurders een voorstel hoe het schetsontwerp van de Amstelveenlijn eruit komt te zien. Daarna nemen de gemeenteraden van de verschillende gemeenten besluiten over dit schetsontwerp en de uitgewerkte subsidieaanvraag bij het Rijk.

In dit schetsontwerp zijn dan de plaats van de haltes, de inrichting van kruisingen en andere wijzen waarop de veiligheid wordt vergroot én de keuze voor het soort voertuigen dat op de lijn gaat rijden uitgewerkt. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheid het Gelderlandplein te ontsluiten met een tram.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.