Bijgewerkt: 22 februari 2024

34 gedecoreerden tijdens de Lintjesregen 2015 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-04-2015

Op vrijdag 24 april 2015 heeft burgemeester Mirjam van 't Veld uit naam van Zijne Majesteit de Koning aan 31 Amstelveners de versierselen uitgereikt die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Eén Amstelvener kreeg zijn lintje van de burgemeester van Ouder-Amstel. Twee Amstelveners ontvangen op een later moment de versierselen. Tijdens deze Algemene Gelegenheid 2015 ofwel ‘Lintjesregen’ , die dit jaar plaatsvond in het Cobra Museum, zijn de volgende Amstelveners gedecoreerd:

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen met bijna alle gedecoreerden in het Cobra Museum op 24 april 2015


Mevrouw M.Y. Fermie- Saras

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1991 zet mevrouw Fermie zich op vele fronten actief in voor De Schakel, een vrijetijdsvereniging en belangrijke ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij is coördinator van het toneel, begeleidster van de instuif en zij helpt u bij het organiseren van bijvoorbeeld een quiz, een disco, of het sinterklaasfeest. Daarnaast is mevrouw coördinator van de kookclub, zit zij in de redactie van het clubblad en gaat zij begeleidster mee tijdens de jaarlijkse vakantieweek. Tenslotte deed mevrouw Fermie vrijwilligerswerk bij het jongerencentrum Het Galjoen.

Mevrouw A.M.E. Josso-Payralbe.

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Josso is al 35 jaar actief als mantelzorger in de parochie Titus Brandsma. Daarnaast organiseert zij ook al jarenlang de maandelijkse koffieclub, zoals deze geldt als een belangrijk ontmoetingspunt binnen de parochie. Tevens is mevrouw Josso 35 jaar betrokken bij de Zonnebloem, afdeling Amstelveen-Randwijck. Zij heeft door de jaren heen zo’n vijftig personen - die fysiek beperkt en/of eenzaam zijn - intensief bezocht. Bovendien organiseerde zij vele middagactiviteiten, hielp vakantieweken, verkocht zij Zonnebloem-loten en is zij bestuurslid Projecten. Ook regelt zij bij elke activiteit chauffeurs, bezorgt ze de Zonnebloem-bladen, organiseert en distribueert de Paas- en Kerstpakketten en stuurt vrijwilligers bij hun verjaardag een zelfgemaakte kaart.

De heer H.J. Aussen

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Aussen kent een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Al vele jaren is hij verbonden aan het Landelijk Steunpunt ‘Gastsprekers Tweede Wereldoorlog tot Heden’. Zodoende heeft hij al duizenden leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs verteld over zijn ervaringen als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog. De heer Aussen heeft zich tevens ingezet voor honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollander. Hij zat voor deze club in de materialencommissie. Door de jaren heen heeft hij talloze leren ballen en handschoenen gerepareerd. Daarnaast is hij vanaf 1964 pleegouder geweest.

Mevrouw E. Scheepers-Adriaanse

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Scheepers nam in 1977 het initiatief voor oprichting van Jurimas, het Juridisch Maatschappelijk Spreekuur in de gemeente Amstelveen. Zij is nog steeds als advocate bij betrokken bij dit spreekuur en maakt u al deze jaren deel uit van het bestuur. Daarnaast was zij vele jaren lid van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Amstelland. Vanaf begin jaren ’90 vervult zij een belangrijke rol binnen de Rotaryclub Amstelveen. Zij heeft aan veel gemeenschappelijke projecten in binnen-en buitenland in Rotaryverband én in privéverband een bijdrage geleverd. Tevens was zij lid van het hoofdbestuur van Humanitas.

Mevrouw N. Verberkmoes- Van den Berg

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Verberkmoes is al jarenlang actief  betrokken bij wijkcentrum De Bolder, waarbij zij  zich  met groot enthousiasme inzet als gastvrouw, barvrijwilliger, plantenverzorger, kokkin of stuwende kracht anderszins. Door haar belangeloze inzet is De Bolder een plek van gezelligheid en warmte voor de bewoners van de wijk Groenelaan. Hierdoor kunnen vele senioren in de wijk  hun zelfstandigheid langer behouden.

De heer R. Koolbergen

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds de oprichting is de heer Koolbergen nauw betrokken bij tuinvereniging Nesserlaan. Sinds 1994 is hij voorzitter van de vereniging. Hij inspireert met veel enthousiasme de tuinders op het complex en staat hen met raad en daad terzijde. Hij doet onderhoudswerk, houdt de bloementuin bij de ingang bij, organiseert Open Dagen en hij nam het initiatief voor een groter verenigingsgebouw. Ook is hij jarenlang voorzitter geweest van het hoofdbestuur van de stichting School- en Werktuinen Amstelveen. Ook de bewonerscommissie ‘Alpen-Rondweg’ heeft zo’n twaalf jaar voordeel kunnen behalen bij zijn bestuurlijke kwaliteiten.

Mevrouw B. Hagen- Braaksma

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Hagen was medio jaren negentig  mede-oprichtster en daarna voorzitter van de Kledingbank Amstelland. Zij zag de Kledingbank uitgroeien tot een grote, goedlopende winkel. De vrijwilligers van de Kledingbank ontvangen inmiddels wekelijks rond de honderd klanten en gaan er ruim 500 artikelen de deur uitgaan. Gedurende vele jaren is zij ook actief in Vrouwen voor Vrede. Een vereniging die vrede in de wereld beoogt. Mevrouw Hagen is één van de aanjagers bij het organiseren van plaatselijke activiteiten. Zij heeft tevens een nieuwe vrijwilligerstaak gevonden in het schrijven van levensboeken, waarin de levensgeschiedenis van oudere Amstelveners centraal staat.

Mevrouw M.J. Bon- Broekhuizen

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Bon-Broekhuizen is al ruim 40 jaar actief als vrijwilligster.  Zo was zij bij basisschool De Horizon betrokken bij het opzetten van een cursus handvaardigheid. Daarnaast hielp zij ruim 25 jaar mee in de organisatie en begeleiding van de jaarlijkse werkweek voor groep 8 aan het begin van het schooljaar. Gedurende deze jaren was zij ook zeer actief bij de afscheidsmusical van deze groep als decor- en kostuumontwerpster. Naast De Horizon zet zij zich ook in voor De Schakel, waar zij de leden kledingstukken leert maken en bedenken voor de toneelgroep, het volksdansen, de muziekgroep en jazzballet. Tevens gaat zij altijd trouw mee als begeleidster tijdens de jaarlijkse vakantieweek.

De heer A.G. van Melle

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Melle was van verbonden als docent Nederlands aan de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert. Hij hechtte er aan om het belang van taal en het lezen van boeken te onderstrepen. Dit naast zijn liefde voor toneel. Na zijn pensionering bleef hij verbonden aan de school door als vrijwilliger te werken bij de schoolbibliotheek. Nog steeds gaat hij vele uren in de week naar de school om deze bibliotheek – nu meer mediatheek – draaiende te houden.

Mevrouw E.M.C. de Boer-Kolk

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw De Boer is al tientallen jaren betrokken bij Roda’23. Zo hielp zij bij het organiseren en jureren van turnwedstrijden, assisteerde zij bij het lesgeven en droeg zij mede zorg voor de turnkleding. Zij was ook jarenlang bestuurslid bij de afdeling Turnen. Zij regelde vervanging bij ziekte van trainers, zocht naar nieuwe trainers en bracht folders rond om nieuwe leden te werven. Ook werkte zij mee aan het clubblad en de jaarlijkse Roda-fietstocht. Vanaf 2010  was zij secretaris van Roda Conditie.

Daarnaast voorziet zij al jaren de deelnemers aan de Marathon van Amsterdam van water, collecteert zij voor de Hartstichting. Ook zette zij zich in voor de Urbanus-parochie Bovenkerk en is zij nog steeds actief bij Dagcentrum Westwijk, een centrum voor verstandelijk gehandicapten.

Mevrouw A. van Puffelen

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1980 is mevrouw van Puffelen actief binnen de Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid. Zij had als diaken zitting in de Kerkenraad en zij is nu al vele jaren pastoraal ouderling.  Bovendien was zij binnen de kerkgemeenschap jarenlang voorzitter van de commissie die de Rommelmarkt organiseert. Naast haar activiteiten voor de kerk zet zij zich ook in bij meerdere woonzorgcentra van Stichting Brentano Amstelveen. Zij geeft gymoefeningen en bewegingslessen aan bewoners van Belmonte en 't Huis aan de Poel. Zij heeft zich tevens langdurig ingezet als bestuurslid en wedstrijdofficial bij volleybalvereniging AMVJ-Martinus. Zij heeft door de jaren heen verschillende bestuursfuncties vervuld en deelgenomen in verschillende commissies. Daarnaast was zij trainster en wedstrijdofficial bij eredivisie- en Europacupwedstrijden.

Mevrouw M.B. Paijralbe-Vreem

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanuskerk rekent al jarenlang op de inzet van mevrouw Paijralbe. Zij treedt rond culturele uitvoeringen op als gastvrouw van koor- en orkestleden en zij houdt tevens toezicht in de kerk. In het Ziekenhuis Amstelland. startte zij een creatieve ontmoetingsochtend voor patiënten. Daarnaast is zij betrokken bij het ontwikkelingsproject Ando-Harano in Madagascar. Mevrouw Paijralbe  verkoopt daarvoor onder meer curiosa op braderieën en markten. Zij is daarnaast ook werkzaam bij Kringloopwinkel De Boemerang.

De heer Van ’t Hoff en mevrouw M.E. van ’t Hoff- Hattink

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al tientallen jaren is het echtpaar betrokken op diverse terreinen bij de Augustinuskerk. Mevrouw Van ’t Hoff is dirigente van verschillende koren binnen de kerkgemeenschap. Daarnaast werkt zij als pastoraal medewerkster, doet zij de voorbereidingen van diensten, speciale vieringen en herdenkingen. Ook houdt zij lezingen of verzorgt ze de preek. Tevens begeleidt zij jongeren in groepsgesprekken en organiseert zij thema-weekenden voor hen. Daarnaast heeft zij zich 35 jaar actief ingezet voor de Scouting Margaritagroep.

De heer Van ’t Hoff was lid van het parochiebestuur en deed redactiewerk voor het Augustinus-nieuws. Ook hij verricht pastoraal werk, neemt deel aan het lectoren-team en zet zich in voor stervens- en nabestaandenbegeleiding.

Mevrouw A.C.M. Wegbrands-Koopmans

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Wegbrands vervult diverse bestuursfuncties binnen de afdeling Turnen en bij Roda Conditie voor sportvereniging Roda’23. Zij verleent redactionele medewerking aan het clubblad en medewerking aan de jaarlijkse Kerstloop en Fietstocht van Roda. Daarnaast is zij jarenlang secretaris en hét aanspreekpunt geweest van het Wijkplatform Bovenkerk. Ook is zij penningmeester bij het accordeonorkest De Concertina’s en is zij betrokken bij activiteiten. Vanuit het orkest staat u ook voor versterking van de Amstelveense Amateurkunst. Daarnaast verricht zij handwerk-activiteiten voor het Rode Kruis.

De heer R.H.F. Verberg

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Verberg zet zich in voor Ons Tweede Huis, zorgaanbieder voor verstandelijk beperkten in de regio Amstelland-Meerlanden. Al ruim twintig jaar is hij lid van de Raad van Toezicht, voorzitter van de diverse familieraden en van de Centrale Familie Raad. Hij ondersteunt ouders of familieleden wanneer zij knelpunten binnen een voorziening ondervinden. Of hij coacht waar nodig rond bijvoorbeeld de opstart van een ouder- of familiecommissie.  Daarnaast is hij vele jaren secretaris en penningmeester van de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen en lid van het Kennis Adviesteam namens Ons Tweede Huis.

Mevrouw C.S.L.M. Glasius-Wilmering

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Glasius was secretaris van het bestuur van het Hervormd Lyceum West,  presentator van een programma met klassieke muziek bij VU-radio, voorzitter van de Beheercommissie Amstel Buitengebied, bestuurslid van de Vereniging Amstel-oever en lid van Overleg Buurtbeheer Amstelveen. Ook was zij voorzitter van de de docentenraad en medezeggenschapsraad van het avondcollege 'Contardo Eersini' (later het ROC Amsterdam) Daarnaast was zij penningmeester van het afdelingsbestuur van Humanitas en voorzitter van de lokale afdeling Molenkwartier van De Zonnebloem.

De heer E.G. de Ligter

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf zijn jeugd is de heer De Ligter al lid van de Koninklijke Nederlandse Handboogvereniging Concordia. Eind jaren negentig trad hij toe tot het bestuur en sinds 2003 is hij voorzitter. De heer De Ligter houdt zich in en om Amsterdam, op nationaal én internationaal niveau intensief bezig met de promotie van de handboogsport. Ook ondersteunt en begeleidt hij minder-validen bij handboog-activiteiten. Hij is de stuwende kracht achter het Nederlands kampioenschap Handboogschieten en het Amsterdam Face To Face Tournament. Een toernooi waar topschutters uit de hele wereld naar toe komen. Sinds 2010 zit hij eveneens in het bestuur van Sportpark Ookmeer, het grootste sportcomplex van ons land.

Mevrouw G.B. Kiljan- Pichler

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al 45 jaar is mevrouw Kiljan actief lid van het Apostolisch Genootschap Amstelveen. Zo is zij betrokken bij de Eredienst, binnen het zangkoor, rond het schoonhouden van het kerkgebouw en bij de ontvangst van leden en gasten. Ook geeft zij leiding aan de geschenkenkring, is er uw aandacht voor de ouderen en zieken en biedt zij hulp rond de uitgaansdag van de jeugd.

Daarnaast is hij betrokken bij de schooltuinen Amstelveen als bestuurslid. Daarbij heeft hij ook een steentje bijgedragen binnen het bestuur van de Stichting Amstelveense School- en Werktuinen.

Mevrouw A.C.M. Broekhuizen-Turkenburg

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Broekhuizen is al vanaf 1978 bestuurlijk en organisatorisch betrokkenheid bij de Kinder-Ontspanningsvereniging VOKA, Voor Onze Kinderen Alles. Ook is zij betrokken bij Roda ’23. Zo organiseerde zij de jaarlijkse weekenden van het Veteranen-elftal en wast zij de voetbaltenues van de gehandicapten-teams. Binnen de Katholieke Vrouwen Organisatie en De Schakel was zij eveneens betrokken. In privé-opzicht staat zij al 25 jaar met mantelzorg  klaar voor haar broer.

De heer J. van Schaik

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Schaik was bestuurslid van dorpshuis De Nesse, penningmeester bij de IJsclub ‘Onder Ons’, lid van de Dorpsraad van Nes aan de Amstel en betrokken bij de activiteiten voor de EHBO-afdeling binnen deze dorpskern. Maar ook was hij lid van de Kerkenraad - met daarbij een grote diaconale rol - binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-Zuid. Daarnaast was hij penningmeester van de Agrarische Natuurvereniging De Amstel en bestuurslid van de Stichting Aemstellant, een stichting die zich richt op cultuur-historische activiteiten in Amstelveen en Ouder-Amstel.

Mevrouw A.C. Donicie-Wezenbeek

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Donicie is al vanaf 1968  betrokken bij TOBO, de Toneelgroep Bovenkerk, in verschillende bestuursfuncties en al tientallen jaren als vaste naaister van de toneelkleding. Ook zet zij zich in voor het Zonnehuis in Amstelveen. U was daar in vaste dienst, maar na uw pensionering bent u daar vol overgave als vrijwilligster aan het werk gebleven. Onder meer als mantelzorger en activiteiten-begeleidster. Daarnaast is zij betrokken bij activiteiten binnen het Borstkanker-comité. Haar betrokkenheid bij basisschool De Cirkel betrof de opzet van de schoolbibliotheek. Tevens was zij lid van de medezeggenschapsraad en hielp zij mee bij de vormgeving  van musicals.

Mevrouw M.X. Selier

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Binnen de hockeyclub Myra verdedigde zij tot op het hoogste niveau het doel en was zij een aantal jaren jeugdtrainer.  Sinds 1999 zet zij zich specifiek in als coördinator, coach en hoofdtrainer voor het gehandicapten-hockey. Door haar bijdrage heeft het G-hockey een volwassen plaats veroverd binnen Myra waarbij twee teams landskampioen zijn geworden. Daarnaast zet zij zich in rond clinics en workshops, de G-hockeykampen,  de special Olympic en het Paas-hock-ei toernooi. Ook is zij regio-coördinator en aanjager van de invoering van een landelijke competitie G-hockey.

De heer C.E.M. Koot

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Koot is betrokken bij de Toneelgroep Bovenkerk, voetbalclub Roda’23 en de Stichting Amstelveen Oranje. In bestuurlijke en organisatorische functies. Vorige maand is de heer Koot met pensioen gegaan. Hij is in verschillende functies betrokken geweest bij het wel en wee van de gemeentelijke organisatie. Als financieel adviseur, als lid en secretaris van de ondernemingsraad en lid van de commissie voor georganiseerd overleg.

De heer F.P.M. Garnier

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mijnheer Garnier heeft sinds kort zijn praktijk als huisarts beëindigd. Naast zijn werk als huisarts heeft hij zich ruim 25 jaar ingezet als bestuurder in de gezondheidszorg. Zo heeft hij bijvoorbeeld de stichting Deel Eerstelijnszorg mede opgericht. Daarnaast was hij voorzitter van de Amsterdamse huisartsenvereniging en lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland. Hij was eveneens lid van het dagelijks bestuur van de landelijke huisartsenvereniging, zit hij in de raad van toezicht van GGZ Delfland, is voorzitter van de Studenten-Ekklesia Amsterdam en is hij verbonden aan de Justitiële Inrichting Amsterbaken.

Mevrouw C.J.M. de Groot

Benoeming tot Ridder  in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw De Groot is bekend als Tineke de Groot, programmamaakster bij de AVRO. Zij werd geraakt door het werk van SOS-kinderdorpen toen zij  - in 1990 - een documentaire maakte over een kinderdorp in Haïti. Vanaf dat moment besloot zij zich als ambassadeur in te zetten voor deze organisatie. Zij werd eveneens actief in de Raad van Advies en wist via het door de jaren heen sterk uitgegroeide ‘Vrouwen-Bouwen’- netwerk tal van fondsenwervende  initiatieven voor SOS-kinderdorpen te entameren. Ook bent u lid van het stichtingsbestuur van het Cobra Museum.

De heer H. Molster

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van 1971 tot vorig jaar was  de heer Molster actief voor de basketbalsport. Zo was hij bijvoorbeeld scheidsrechter, voorzitter van de Basketbalvereniging Amstelveen en vervulde hij vele bestuursfuncties binnen de Nederlandse Basketbal Bond. Tijdens zijn voorzitterschap werd Basketbalvereniging Amstelveen meerdere keren Nederlands Kampioen. Daarnaast is de heer Molster al vele jaren actief als secretaris van de Stichting tot Steun aan het Christelijk Onderwijs.

De heer M.A. Blankenstein

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Blankenstein is sinds kort bent met pensioen. Hij heeft zich door de jaren heen uiterst verdienstelijk bewogen binnen het zo specifieke vakgebied van de Klinische Chemie. Bestuurlijk, adviserend en als opleider. Dit in zijn dagelijks werk alsook - mede gerelateerd aan de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie – alsook in vele belangwekkende nationale en internationale functies, werkgroepen en commissies. Het maatschappelijk welzijn, het welzijn van patiënten en garanties voor de continuering daarvan heeft hij hoog in het vaandel gehouden. De heer Blankenstein hecht sterk aan gedegen wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteitsborging daarvan. Ook maakt hij zich hard voor stimulering van onderzoek en monitoring van ontwikkelingen. Hij is eveneens als redacteur verbonden aan een internationaal vaktijdschrift.

De heer T.M. de Reijke

Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Reijke beweegt zich op het terrein van de urologie. In praktijk, in onderzoek, met publicaties, als opleider en in bestuurlijke zin binnen het AMC. Op Europees niveau zet hij zich in – onder meer als mede-oprichter van het ‘Cure for Cancer Gala’ – om fondsen te werven voor wetenschappelijke onderzoeken. Ook is hij betrokken bij de patiëntenzorg. Binnen het vakgebied van de urologie is hij een echte bruggenbouwer en promotor van onderzoeksresultaten.

De heer W.J.J. Compier (uitgereikt door de burgemeester van Ouder Amstel)

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De verdiensten van de heer Compier liggen onder meer bij IJsclub Amstelbocht, de Sint Urbanuskerk, de Zonnebloem en bij de Stichting Vrienden van het Pontje. Zoals dit vaart tussen de Amstelzijde in Amstelveen en het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. De heer Compier krijgt zijn onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Ouderkerk aan de Amstel.

De heer Tóth en mevrouw Tóth-Van den Berg (op huisadres uitgereikt)

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer en mevrouw Tóth namen samen het initiatief voor Amstelveenweb.com. Deze website uitgegroeid tot een zeer volwaardige en toegankelijke informatiebron, waarop het dagelijks nieuws, de vele gebeurtenissen en evenementen in onze gemeente worden vastgelegd en kunst- en cultuur wordt gepromoot. Het echtpaar is zeer betrokken bij het reilen en zeilen in Amstelveen. Door hen beider enthousiasme draagt de website er toe bij, dat Amstelveen op een positieve en aansprekende manier ‘op de kaart’ wordt gezet.

Mevrouw J.C. Crijns- van Alewijk (uitreiking later moment)

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Crijns heeft zich gedurende vele jaren bestuurlijk ingezet voor de bridgesport en toonde jarenlang betrokkenheid bij verzorgingshuis De Luwte.

De heer A.J.T. de Soet (uitreiking later moment)

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer De Soet zet zich in voor het werk ter behoud en bescherming van met name de zeeschildpadden op en rond Bonaire. Hij is oprichter van de Sea Turtle Conservation Bonaire. Vanuit die hoedanigheid heeft hij de eilandsregering weten te bewegen om verregaande wetgeving af te kondigen ter bescherming van de bedreigde schildpadden. Bovendien nam hij het initiatief om gelden te genereren voor onderzoek en om adequaat beschermingsbeleid te kunnen vormgeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.